Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 21.3.2023 11:15:55
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Základy fyzikální chemie

Kredity 5
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Karel Řehák, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět zahrnuje základní témata fyzikální chemie (základní pojmy a veličiny, stavové chování, základy termodynamiky), na která navazují témata z oblastí fázových rovnováh, rovnováh chemických reakcí, vybraná témata z oblasti vlastností a chování systémů obsahujících elektrolyty, problematika popisu rychlosti chemických reakcí a základy popisu koloidních soustav.

Sylabus

1. Základní pojmy, termodynamický systém, termodynamický děj, stavové veličiny. Stavová rovnice ideálního plynu. Reálný plyn a popis jeho chování.
2. I. věta termodynamická, vnitřní energie, teplo, práce a jejich výpočet.
3. Entalpie, reakční teplo, standardní slučovací entalpie, Hessův a Kirchhoffův zákon.
4. II. věta termodynamická, entropie. Výpočet entropie při různých dějích.
5. Helmholtzova a Gibbsova energie, jejich význam a III. věta termodynamická. Chemický potenciál, aktivita, standardní stavy.
6. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách, Clapeyronova rovnice.
7. Gibbsův fázový zákon, rovnováha kapalina - pára v ideálních systémech, fázové diagramy.
8. Rozpustnost plynů v kapalinách, rovnováhy v kondenzovaných soustavách.
9. Chemická rovnováha. Bilance chemické reakce. Rovnovážná konstanta. Iontové rovnováhy.
10.Způsoby ovlivňování rovnovážného složení chemické reakce.
11.Faradayovy zákony, galvanické články, Nernstova rovnice.
12.Základní pojmy chemické kinetiky, rychlost reakce
13.Integrace rychlostních rovnic, závislost na teplotě, katalýza
14.Koloidní chemie, klasifikace koloidních soustav, mezifázové napětí a jeho důsledky

Literatura

Z:Novák J. a kol.,Fyzikální chemie - bakalářský kurz,VŠCHT Praha,2005,9788070806753
Z:Malijevský a kol.,Breviář z fyzikální chemie,VŠCHT Praha,2000,9788070802987
D:Lidmila Bartovská, Marie Šišková: Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav,VŠCHT Praha,2010,9788070807453

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi