Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 21:00:33
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N409001/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Potravinářské inženýrství a bioinženýrství

Kredity 6
Rozsah 3 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Pavel Hasal, CSc.
Ing. Jiří Lindner, Ph.D.

Anotace

Předmět Potravinářské inženýrství a bioinženýrství je určen především studentům Fakulty potravinářské a biochemické technologie jako alternativa k předmětu Chemické inženýrství II. Předmět rozšiřuje znalosti získané v předmětu Chemické inženýrství I o popis procesů a dějů, které se nejčastěji uplatňují v potravinářském průmyslu a bioinženýrských aplikacích.

Sylabus

1. Základy mechaniky tekutin. Newtonovské a nenewtonoské kapaliny. Tok v trubkách, promíchávání.
2. Dispersní soustavy. Filtrace, mikrofiltrace, ultrafiltrace. Sedimentace a odstřeďování.
3. Transport tepla vedením a konvekcí. Sálání.
4. Transport hmoty difusí a konvekcí. Koncentrační pole.
5. transport hmoty mezi fázemi.
6. Adsorpce: Zařízení, adsorbenty, rovnováha, kinetika.
7. Membránové procesy: Obecné principy, separace plynů.
8. Membránové procesy: Reversní osmosa, pervaporace.
10. Bilancování biochemických a biologických procesů. Stechiometrie biologických procesů.
11. Kinetika enzymových reakcí. Základní kinetické rovnice. Kinetika mikrobiálního růstu.
12. Vsádková a kontinuální kultivace mikroorganismů. Dynamika, ustálené stavy, stechiometrie.
13. Praktické způsoby kultivací mikroorganismů v kapalné a pevné fázi.
14. Mezifázový transport hmoty a tepla(l-g, l-s) v biologických processech. Řídící děj.

Literatura

Z: Šnita D. a kol.: Chemické inženýrství I. Skriptum VŠCHT Praha. Vydavatelství VŠCHT Praha 2007.
Z: Kaštánek F: Bioinženýrství. Academia, Praha 2002.
D: Bernauer B. a kol.: Membránové procesy. Vydavatelství VŠCHT Praha, Praha 2012.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi