Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 04:09:47
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Chemické inženýrství I

Kredity 6
Rozsah 2 / 3 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Pavel Hasal, CSc.
doc. Dr. Ing. Milan Jahoda

Anotace

Předmět se zabývá popisem procesů probíhajících v aparátech a zařízení chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Studenti se zde seznámí s výpočetními postupy při bilancování hmoty a energie, se základy hydrodynamických, tepelných, difúzních procesů a s principy výpočtů chemických reaktorů.

Sylabus

1. Základní pojmy. Systémy. Základy bilancování. Bilance hmotnosti a látkového množství.
2. Bilancování energie. Bernoulliova rovnice.
3. Tok tekutin potrubím. Doprava tekutin, čerpadla. Tok tekutin vrstvou zrnitého materiálu.
4. Filtrace, typy filtrů, rychlost filtrace.
5. Míchání, míchací zařízení. Entalpická bilance.
6. Sdílení tepla vedenín a prouděním. Přestup a prostup tepla.
7. Výměníky tepla: typy a výpočty výměníků. Odparky: typy, bilancování.
8. Difusní separační procesy. Přestup a prostup hmoty. Rovnovážný dělicí stupeň. Výměníky hmoty.
9. Kapalinová extrakce: extraktory, jednostupňová, opakovaná a protiproudá extrakce.
10. Mžiková a vsádková destilace binárních směsí, princip, zařízení, popis.
11. Rektifikace binární směsi, zpětný tok, určení počtu rovnovážných stupňů.
12. Sušení pevných látek, enthalpický diagram vlhkého vzduchu, vsádkové a kontinuální sušení.
13. Chemické reaktory, základní typy. Bilance látkového množství. Kinetické vztahy, katalýza.
14. Konstrukce aparátů jednotkových operací chemického inženýrství.

Literatura

Z:Schreiberová L. a kol.,Chemické inženýrství I,VŠCHT Praha,2011,9788070807781.
D:Holeček O.,Chemicko-inženýrské tabulky,VŠCHT Praha,2001,9788070804445.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi