Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 19.5.2022 01:27:12
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Chemické inženýrství I

Kredity 6
Rozsah 2 / 3 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Pavel Hasal, CSc.
doc. Dr. Ing. Milan Jahoda

Anotace

Předmět se zabývá popisem procesů probíhajících v aparátech a zařízení chemického, farmaceutického a potravinářského průmyslu. Studenti se zde seznámí s výpočetními postupy při bilancování hmoty a energie, se základy hydrodynamických, tepelných, difúzních procesů a s principy výpočtů chemických reaktorů.

Sylabus

1. Základní pojmy. Systémy. Základy bilancování. Bilance hmotnosti a látkového množství.
2. Bilancování energie a enthalpie. Bernoulliova rovnice.
3. Tok tekutin potrubím. Doprava tekutin, čerpadla. Tok tekutin vrstvou zrnitého materiálu.
4. Filtrace, typy filtrů, rychlost filtrace.
5. Míchání, míchací zařízení. Entalpická bilance.
6. Sdílení tepla vedením a prouděním. Přestup a prostup tepla.
7. Výměníky tepla: typy a výpočty výměníků. Odparky: typy, bilancování.
8. Difusní separační procesy. Přestup a prostup hmoty. Rovnovážný dělicí stupeň. Výměníky hmoty.
9. Kapalinová extrakce: extraktory, jednostupňová, opakovaná a protiproudá extrakce.
10. Mžiková a vsádková destilace binárních směsí, princip, zařízení, popis.
11. Rektifikace binární směsi, zpětný tok, určení počtu rovnovážných stupňů.
12. Sušení pevných látek, entalpický diagram vlhkého vzduchu, vsádkové a kontinuální sušení.
13. Chemické reaktory, základní typy. Bilance látkového množství. Kinetické vztahy, katalýza.
14. Konstrukce aparátů jednotkových operací chemického inženýrství.

Literatura

Z:Schreiberová L. a kol.,Chemické inženýrství I,VŠCHT Praha,2011,9788070807781.
D:Holeček O.,Chemicko-inženýrské tabulky,VŠCHT Praha,2001,9788070804445.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi