Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 05:13:52
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N409003/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Chemické inženýrství II

Kredity 6
Rozsah 2 / 3 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Dr. Ing. Tomáš Moucha
prof. Ing. Igor Schreiber, CSc.
prof. Ing. Dalimil Šnita, CSc.

Anotace

Seznamuje studenty s popisem procesů v průmyslových výrobách a s jeho využitím při výpočtech jednotkových operací. Navazuje na kurz Chemické inženýrství I

Sylabus

1. Entalpická bilance rektifikační kolony a systému s chemickou reakcí
2. Usazování a fluidace, kvalitativní a kvantitativní popis procesů
3. Makrotok v aparátech: rozdělení dob prodlení, pístový tok, ideální mísič, axiální disperze, tok v plněných kolonách
4. Vsádková rektifikace + Reaktory I: typy reakční kinetiky a typy reaktorů, ideální mísič
5. Reaktory II: Kaskáda mísičů a trubkový reaktor s proměnnou hustotou reakční směsi
6. Extrakce s omezeně mísitelnými nosnými fázemi
7. Absorpce se stupňovým stykem fází
8. Základy sdílení hmoty a tepla I: mechanismy sdílení tepla a hmoty, koeficienty přestupu tepla a hmoty
9. Základy sdílení hmoty a tepla II:Koeficienty prostupu tepla a hmoty, analogie sdílení tepla a hmoty
10. Absorpce se spojitým stykem fází
11. Membránové procesy I: řídící mechanismy jednotlivých typů procesů
12. Membránové procesy II: typy membrán a membránových modulů
13. Krystalizace: nukleace a růst krystalů,typy krystalizátorů, materiálová a energetická bilance
14. Rezerva

Literatura

Texty potřebných kapitol z uvedené literatury jsou dostupné na www.uchi.cz

Lubomír Neužil, Vladimír Míka
CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ I
VŠCHT Praha 1998
Vladimír Míka, Lubomír Neužil
CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ II
VŠCHT Praha 1999
Dalimil Šnita a kol.
PŘÍKLADY A ÚLOHY Z CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ I,II
VŠCHT Praha 2002

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi