Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 19.5.2022 02:07:23
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Chemické inženýrství II

Kredity 6
Rozsah 2 / 3 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Dr. Ing. Tomáš Moucha
prof. Ing. Igor Schreiber, CSc.
prof. Ing. Dalimil Šnita, CSc.

Anotace

Seznamuje studenty s popisem procesů v průmyslových výrobách a s jeho využitím při výpočtech jednotkových operací. Navazuje na kurz Chemické inženýrství I

Sylabus

1. Entalpická bilance rektifikační kolony a systému s chemickou reakcí
2. Usazování a fluidace, kvalitativní a kvantitativní popis procesů
3. Makrotok v aparátech: rozdělení dob prodlení, pístový tok, ideální mísič, axiální disperze, tok v plněných kolonách
4. Vsádková rektifikace + Reaktory I: typy reakční kinetiky a typy reaktorů, ideální mísič
5. Reaktory II: Kaskáda mísičů a trubkový reaktor s proměnnou hustotou reakční směsi
6. Extrakce s omezeně mísitelnými nosnými fázemi
7. Absorpce se stupňovým stykem fází
8. Základy sdílení hmoty a tepla I: mechanismy sdílení tepla a hmoty, koeficienty přestupu tepla a hmoty
9. Základy sdílení hmoty a tepla II:Koeficienty prostupu tepla a hmoty, analogie sdílení tepla a hmoty
10. Absorpce se spojitým stykem fází
11. Membránové procesy I: řídící mechanismy jednotlivých typů procesů
12. Membránové procesy II: typy membrán a membránových modulů
13. Krystalizace: nukleace a růst krystalů,typy krystalizátorů, materiálová a energetická bilance
14. Rezerva

Literatura

Texty potřebných kapitol z uvedené literatury jsou dostupné na www.uchi.cz

Lubomír Neužil, Vladimír Míka
CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ I
VŠCHT Praha 1998
Vladimír Míka, Lubomír Neužil
CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ II
VŠCHT Praha 1999
Dalimil Šnita a kol.
PŘÍKLADY A ÚLOHY Z CHEMICKÉHO INŽENÝRSTVÍ I,II
VŠCHT Praha 2002

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi