Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 22:46:28
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Repetitorium středoškolské matematiky

Kredity 2
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant RNDr. Pavla Pavlíková, Ph.D.

Anotace

Předmět je určen studentům 1. ročníku bakalářského studia restaurátorských oborů.
Jeho cílem je zopakovat a prohloubit základní znalosti z matematiky, především
v oblasti úprav výrazů, řešení jednoduchých rovnic a nerovnic, práce s funkcemi a základů geometrie.

Sylabus

1. Základní pojmy z teorie množin. Číselné množiny.
2. Algebra reálných čísel. Mocniny, odmocniny, absolutní hodnota reálného čísla.
3. Základní elementární funkce a jejich vlastnosti.
4. Algebraické rovnice o jedné neznámé. Lineární a kvadratické rovnice.
5. Rovnice exponenciální a logaritmické.
6. Goniometrické funkce a goniometrické rovnice.
7. Nerovnice, základní pojmy. Lineární a kvadratické nerovnice.
8. Nerovnice s absolutní hodnotou. Grafické řešení nerovnic.
9. Aritmetické a geometrické posloupnosti.
10. Analytická geometrie v rovině. Rovnice přímky.
11. Obecná rovnice elipsy, hyperboly a paraboly.
12. Základní pojmy ze stereometrie, přímky a roviny.
13. Různé příklady na algebraické úpravy výrazů.
14. Praktické úlohy ze středoškolské matematiky.

Literatura

Z: Turzík D., Dubcová M., Pavlíková P.: Základy matematiky pro bakaláře. Skripta VŠCHT Praha. ISBN 978-80-7080-787-3
D: Klíč A., Hapalová V.: Úvod do studia matematiky na VŠCHT Praha. Skripta VŠCHT Praha. ISBN 80-7080-277-4

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi