Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 21.3.2023 12:07:50
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Repetitorium středoškolské matematiky

Kredity 2
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant RNDr. Pavla Pavlíková, Ph.D.

Anotace

Předmět je určen studentům 1. ročníku bakalářského studia restaurátorských oborů.
Jeho cílem je zopakovat a prohloubit základní znalosti z matematiky, především
v oblasti úprav výrazů, řešení jednoduchých rovnic a nerovnic, práce s funkcemi a základů geometrie.

Sylabus

1. Základní pojmy z teorie množin. Číselné množiny.
2. Algebra reálných čísel. Mocniny, odmocniny, absolutní hodnota reálného čísla.
3. Základní elementární funkce a jejich vlastnosti.
4. Algebraické rovnice o jedné neznámé. Lineární a kvadratické rovnice.
5. Rovnice exponenciální a logaritmické.
6. Goniometrické funkce a goniometrické rovnice.
7. Nerovnice, základní pojmy. Lineární a kvadratické nerovnice.
8. Nerovnice s absolutní hodnotou. Grafické řešení nerovnic.
9. Aritmetické a geometrické posloupnosti.
10. Analytická geometrie v rovině. Rovnice přímky.
11. Obecná rovnice elipsy, hyperboly a paraboly.
12. Základní pojmy ze stereometrie, přímky a roviny.
13. Různé příklady na algebraické úpravy výrazů.
14. Praktické úlohy ze středoškolské matematiky.

Literatura

Z: Turzík D., Dubcová M., Pavlíková P.: Základy matematiky pro bakaláře. Skripta VŠCHT Praha. ISBN 978-80-7080-787-3
D: Klíč A., Hapalová V.: Úvod do studia matematiky na VŠCHT Praha. Skripta VŠCHT Praha. ISBN 80-7080-277-4

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi