Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 01:34:46
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Základy logistiky

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Jakub Dyntar, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na moderní pojetí logistiky na podnikové úrovni. Vymezuje základní cíle v řízení materiálových toků mezi dodavateli, výrobci a jejich zákazníky. Principy řízení základní logistických aktivit, nákupu, výroby, distribuce a řízení zpětných toků. Průřezové logistické činnosti, doprava, balení, manipulace, skladování. Náklady a efektivnost logistických projektů. Služby zákazníkům.

Sylabus

1. Logistika, vývoj, základní pojmy, logistický systém, logistický řetězec
2. Logistické cíle firmy, služby zákazníkům, různá pojetí
3. Logistické činnosti, náklady, kapitálové výdaje
4. Struktura nákupního procesu, typy nákupních situací
5. Operativní nákup, velikost objednávky, dodací cykly, termín vyřízení objednávky
6. Řízení výroby, výrobní dávka, výrobní cyklus, vazba na úroveň služeb
7. Operativní rozpis výrobních úkolů, metody
8. Tlačné a tažné systémy řízení výroby
9. Distribuce, distirbuční řetězce, jejich cíle
10. Struktura distribučních řetězců, partneři v distribuci
11. Balení - přepravní a manipulační obaly, palety, kontejnery
12. Skladování - skladovací systémy, technologie, řízení zásob ve skladech
13. Doprava - přepravní systémy, výběr druhů dopravy, optimalizace
14. Logistický informační systém, organizace logistiky v podniku

Literatura

Z:Gros I.,Logistika, VŠCHT Praha,Praha,1996,8070802626
Z:Gros I.,Základy logistiky ve schématech a prezentacích,VŠLG, Přerov, 9788087179079
D:Lambert D.M., Stock J.R., Ellram L.M.,Logistika,Computer Press,Praha,2000,8072262211
D:Rushton A.,Croucher P., Baker P.,The handbook of Logistics and Distribution Management,Kogan Page,London,2000,0749446697

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi