Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 01:21:27
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Management podnikových procesů

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D.

Anotace

Náplní předmětu Management podnikových procesů jsou základní činnosti, které musí většina manažerů v podniku provádět. Věříme, že i ti, kteří neaspirují na manažerské posty, zde najdou dostatek zajímavých a důležitých informací nejenom pro úspěšnou pracovní kariéru. Pozornost je věnovaná základním manažerským funkcím, ale také systematickému přístupu k řešení problémů a vybraným aspektům řízení nákupu, výroby, marketingu a distribuce, stejně jako environmentálním a personálním aspektům v řízení podniků.

Sylabus

1. Řízení v chemických a potravinářských podnicích
2. Rozhodovací proces a jeho struktura. Metody pro podporu rozhodování
3. Plánování v podniku. Struktura podnikových plánů.
4. Strategické plánování. Bussines plan.
5. Marketing v řízení podniku
6. Řízení distribuce
7. Řízení výroby
8. Řízení nákupu
9. Organizace podniku, organizační struktury
10. Řízení lidských zdrojů
11. Motivace a vedení. Řízení týmů
12. Kontrolní činnosti, controlling, audity
13. Řízení jakosti a bezpečnosti v podniku
14. Řízení ochrany životního prostředí

Literatura

Z:Botek M., Hradecký P., Volejníková I.,Základy řízení podnikových procesů,VŠCHT Praha,2005,8070805765
Z:Grosová S. a kol.: Inženýrská ekonomika a management,VŠCHT Praha,2003,8070804300
Z:Botek M. a kol.,Sbírka příkladů z inženýrské ekonomiky a managementu,VŠCHT Praha,2001,8070804319
D:Veber J. a kol.,Management. Základy, prosperita, globalizace,Management Press,Praha,2000,9788072610297
D:Grosová S., Paták M.R., Adamec L.,Podnikový management,VŠCHT Praha,2002,8070804297
D:Grosová S.,Marketing. Principy, postupy, metody,VŠCHT Praha,2002,8070804297

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi