Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 7.10.2022 13:47:51
verze: 5162
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N437004/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Základy marketingu

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení cílů a úlohy marketingu v podniku. Studenti se seznámí s východisky marketingu a osvojí si postupy a techniky používané při segmentaci trhu, positioningu a navrhování nástrojů marketingového mixu. Marketingový mix je představen jako soubor cílů a rozhodnutí v oblasti produktové, cenové, distribuční a komunikační politiky. Porozumění je prohloubeno souborem aplikací - příkladů a případových studií z oblasti chemických a potravinářských produktů.

Sylabus

1. Marketing a jeho úloha v řízení podniku. Marketingové řízení.
2. Marketingové prostředí.Stakeholdeři, hodnotový řetězec.
4. Základy spotřebniho chování.
5. Nákupní jednání na průmyslových trzích.
6. Segmentace trhů, hodnocení a výběr segmentů, formulace pozice na trhu.
7. Výrobek a výrobková politika. Kvalita, balení, služby.
8. Vývoj a zavádění nových výrobků na trh.
9. Značka a její řízení.
10. Cena a cenová politika.
11. Distribuce a distribuční politika.
12. Integrovaná marketingová komunikace. Reklama.
13. Podpora prodeje a public relations.
14. Osobní prodej.

Literatura

Z:Grosová S.,Marketing. Principy, postupy, metody,VŠCHT Praha,Praha,2004,8070805056
D:Zamazalová a kol.,Marketing,C.H.Beck,Praha,2010,9788074001154
D:Kotler P., Keller K.L.,Marketing Management,Grada,Praha,2007,9788024713595.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi