Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 19.5.2022 00:13:14
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Základy marketingu

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení cílů a úlohy marketingu v podniku. Studenti se seznámí s východisky marketingu a osvojí si postupy a techniky používané při segmentaci trhu, positioningu a navrhování nástrojů marketingového mixu. Marketingový mix je představen jako soubor cílů a rozhodnutí v oblasti produktové, cenové, distribuční a komunikační politiky. Porozumění je prohloubeno souborem aplikací - příkladů a případových studií z oblasti chemických a potravinářských produktů.

Sylabus

1. Marketing a jeho úloha v řízení podniku. Marketingové řízení.
2. Marketingové prostředí.Stakeholdeři, hodnotový řetězec.
4. Základy spotřebniho chování.
5. Nákupní jednání na průmyslových trzích.
6. Segmentace trhů, hodnocení a výběr segmentů, formulace pozice na trhu.
7. Výrobek a výrobková politika. Kvalita, balení, služby.
8. Vývoj a zavádění nových výrobků na trh.
9. Značka a její řízení.
10. Cena a cenová politika.
11. Distribuce a distribuční politika.
12. Integrovaná marketingová komunikace. Reklama.
13. Podpora prodeje a public relations.
14. Osobní prodej.

Literatura

Z:Grosová S.,Marketing. Principy, postupy, metody,VŠCHT Praha,Praha,2004,8070805056
D:Zamazalová a kol.,Marketing,C.H.Beck,Praha,2010,9788074001154
D:Kotler P., Keller K.L.,Marketing Management,Grada,Praha,2007,9788024713595.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi