Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 1.10.2022 23:00:59
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N437005/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Podniková ekonomika

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Mgr. Mgr. František Sudzina, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout vědomosti v základních oblastech - vymezení podniku, vliv státu na podnikání, daňový systém v ČR, aktiva a pasiva podniku, zdroje financování; v oblasti řízení výroby charakterizovat jednotlivé vstupy do výrobního procesu a objasnit jejich standardizaci.

Sylabus

1. Podnik jako ekonomický a právní subjekt, vliv státu, daňový systém ČR
2. Cíle podniku a způsoby a kritéria jejich plnění
3. Majetková a kapitálová struktura podniku
4. Aktiva podniku, struktura, stálá a oběžná, oceňování majetku, úpravy hodnot (odpisy), doba obratu, struktura pasiv, zdroje financování
5. Náklady a výnosy z pohledu účetnictví, výkaz cash flow
6. Náklady a jejich členění, bod zvratu
7. Podnik jako subjekt na trhu, tržby, zisk, cena
8. Finanční analýza, efektivnost investic, inovace
9. Kalkulace nákladů a výkonů, využití kalkulací, kalkulace prostým dělením
10.Neabsorpční kalkulační postupy, specifické kalkulační postupy v podnicích chemického a potravinářského průmyslu
11.Výrobní proces a jeho struktura, typy výrob, časové, prostorové a věcné návaznosti výrobních procesů
12.Základní prvky výrobního procesu, ukazatele jejich využití, normy a jejich postavení, materiál a energie ve výrobě
13.Výrobní zařízení, využití výrobního zařízení, systémy údržby, výkonové profily
14.Využití pracovníků a dalších výrobních faktorů, pracovní normy, produktivita práce, celková produktivita

Literatura

Z:Soukupová V.,Strachotová D.,Podniková ekonomika,VŠCHT Praha,Praha,2009,788070807118
Z:Strachotová D. a kol.,Sbírka příkladů z podnikové ekonomiky,VŠCHT Praha,Praha,2009,9788070807354
D:Synek M. a kol.,Manažerská ekonomika,Grada,Praha,2011,9788024734911
D:Holman R.,Ekonomie,C.H. Beck,Praha,2011,978807400006
D:Tomek G.,Vávrová V.,Řízení výroby,Grada,Praha,2000,8071699551
D:Mansfield E.,Allen W.B.,Roberty N.A.,Weigelt K.,Managerial Economics, Tudory, Applications and Case,W.W.Norton Copany,New York,2002,0393976777.
D:Samuelson W.F.,Marks S.G.,Managerial Economics,Wiley,Boston,2003,0470000449

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi