Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.12.2022 05:42:35
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N437010A/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Manažerská komunikace

Kredity 2
Rozsah 1 / 1 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Mgr. Marek Botek, Ph.D.

Anotace

Jednou ze základních charakteristik manažerské práce je neustálý kontakt s jinými lidmi a tudíž i trvalá nutnost komunikovat. Každý manažer musí značnou část své pracovní doby věnovat prezentování svých názorů, výsledků či návrhů a přesvědčování o jejich správnosti a potřebnosti.

Náplní tohoto předmětu je seznámení se základními komunikačními pravidly a zákonitostmi, ukázky možných úskalí komunikace a hlavně trénink komunikačních dovedností. Nikdo totiž není nikdy tak dobrý, aby nemohl být ještě lepší, ale také - nikdo není beznadějným případem!

Sylabus

1. Komunikace jako nástroj řízení a součást podnikové kultury
2. Komunikační proces
3. Osobnostní předpoklady pro úspěšnou komunikaci, emoční inteligence
4. Prezentace ve firmě
5. Improvizovaná jednání
6. Zvládání stresu z veřejného vystoupení
7. Intraorganizační komunikace, řízený rozhovor
8. Řízení porad
9. Komunikace v multikulturním prostředí
10. Řešení pracovních konfliktů
11. Koučování vs. přikazování
12. Interorganizační komunikace, komunikace s médii
13. Vyjednávání
14. Konstruktivní a destruktivní způsoby dyadické komunikace

Literatura

Z:Botek M.,Manažerská komunikace,VŠCHT Praha,Praha,2007,9788070806579
D:DeVito J.A.,Základy mezilidské komunikace,GRADA,Praha,2001,8071699888
D:Čakrt M.,Konflikty v řízení a řízení konfliktů,Management Press,Praha,2000,8085943816
D:Plamínek J.,Komunikace a prezentace,Grada, Praha,2012,9788024744841

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi