Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:45:59
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N437035/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Farmakoekonomika a ekonomika vývoje léčiv

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Dana Strachotová, Ph.D.

Anotace

Farmakoekonomika je organická součást ekonomiky zdravotnictví a vznikla z potřeby integrovat rozhodování medicínská a ekonomická. Předmět je také zaměřen na obecné ekonomické aspekty výzkumu a vývoje léčiv. Současný farmaceutický průmysl produkuje desetitisíce druhů léčiv v různých lékových formách, jejich výzkum a vývoj je však nesmírně ekonomicky náročný. Proto výchova studentů, kteří budou schopni propojit své odborné technické a technologické znalosti s aspekty z oblasti manažerské ekonomiky, má společenský význam.

Sylabus

1. Úvod do předmětu (ekonomická náročnost zdravotnictví, zdravotní péče, léková politika, ekonomika zdravotnictví versus farmakoekonomika, racionální farmakoterapie, farmakologie)
2. Český farmaceutický průmysl v evropském kontextu
3. Výzkumné projekty ve farmaceutickém průmyslu
4. Obecná a ekonomická problematika výzkumu a vývoje originálních a generických léčiv
5. Ekonomický rozbor pro vstup léčiva na trh, rozhodovací procesy
6. Odhad prodejů léčiv na základě epidemiologických údajů, ceny lékových forem
7. Prognózy spotřeby léčiv, SWOT analýza
8. Analýza nákladů a jejich diskontování
9. Případová studie
10. Farmakoekonomika, úvod do problematiky
11. Farmakoekonomika - měření nákladů ve zdravotnictví, nákladové indikátory, hodnocení výsledků farmakoterapeutických intervencí
12. Farmakoekonomická analýza jako rozhodovací proces, QALY
13. Farmakoekonomická analýza jako rozhodovací proces, 5 algoritmů rozhodování, metaanalýzy ve farmakoekonomice
14. Případová studie

Literatura

Z:Práznovcová L.,Strnad L.,Farmakoekonomika pro lékaře farmaceuty a manažery zdravotnických zařízení,Astra Zeneca,Praha,2005,8073450488
Z:kol.,Základy farmakoekonomiky pro lékaře, lékárníky a další pracovníky ve zdravotnictví,ČFES,Praha,2007,9788025408377
D:Gladkij I.,Strnad L.,Zdravotní politika,zdraví a zdravotnictví,UP Olomouc,2008,8024405008
D:Drummond M.F.,O´Brien B.,Stoddart G.L.,Torrance G.W.,Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes,Oxford University Press,New York,1999,192627732
D:Gold M.R.,Siegel J.E.,Russel L.B.,Weinstein M.C.,Cost Effectiveness in Health and Medicine,Oxford University Press,New York,2006,9780195108248
D:Lullmann H.,Mohr K.,Hein L.,Barevný atlas farmakologie,Grada,Praha,2007,9788024716725

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi