Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:35:48
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N437036/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Environmentální manažerské systémy

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními přístupy k environmentálnímu managementu a jeho významem pro řízení podniku. Předmětem zájmu jsou základní normy a normativní doporučení pro oblast environmentálního managementu a postup implementace systému environmentálního managementu podle norem ISO řady 14 000 a programu EMAS. Pozornost je věnována i dalším nástrojům, využívaným podnikovou sférou pro řízení dopadů jejich činností, výrobků a služeb na životní prostředí, vzájemným vazbám systémů environmentálního managementu, managementu kvality a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jejich integraci.

Sylabus

1. Životní prostředí, ochrana životního prostředí, koncepce udržitelného rozvoje
2. Nástroje na ochranu životního prostředí - jejich členění a význam, možnosti jejich využití
3. Dobrovolné nástroje na ochranu životního prostředí - jejich klasifikace, využívání podnikatelskou sférou
4. Systémy environmentálního managementu - definice, popis, funkce, typy, přínosy
5. Systémy environmentálního managementu podle ISO 14001, ISO 14001:2015
6. Systémy environmentálního managementu budované podle programu EMAS
7. Proces implementace systémů environmentálního managementu (podle ISO 14001 i EMAS)
8. Legislativa v environmentální oblasti (odpady)
9. Legislativa v environmentální oblasti (voda)
10. Proces certifikace systémů environmentálního managementu - podmínky, možnosti, důvody, náklady, akreditace certifikačních orgánů, ověřování, kvalifikační požadavky pro environmentální ověřovatele
11. Vývoj implementace systémů environmentálního managementu podle ISO 14001 v ČR a ve světě
12. Proces implementace systémů environmentálního managementu podle programu EMAS v rámci EU a v ČR
13. Environmentální účetnictví a účetnictví udržitelného rozvoje jako informační podpora environmentálního managementu
14. Metoda MFCA jako podpora řízení materiálových toků v podniku, její využití v praxi

Literatura

Z: Majereník, M., Chovancová, J., Hodolič, J.: Enviromentálne manažérské systémy,SEVŠ v Skalici, 2009, ISBN 978-80-89391-05-9
Z: Příručka programu systému environmentálního řízení a auditu (EMAS), MŽP, Praha, 2007, 18016898
Z: EMAS, CEMC, Praha, 085990016
Z: ISO 14001, Český normalizační institut Praha, Praha, 2004
Z: Rikhardson P.M., Bennett M., Bouma J.J., Schaltegger S. (eds.), Implementing environmental management accounting: status and challenges,Springer, 2005, 1402033710
D: Baran D. a kol.: Application of business process reengineering in the company practice, 2005, ISBN 80-227-0070-7
D: Kramer M., Brauweiler J., Ritschelová I. a kol., Mezinárodní management životního prostředí, Nástroje a systémy environmentálního managementu, C.H. Beck, Praha, 2005, 8071799203
D: Kramer M., Strebel H., Jílková J., Mezinárodní management životního prostředí, Operativní environmentální management v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu, C.H. Beck, Praha, 2005, 8071799211
D: Remtová K., Strategie podniku v péči o životní prostředí, VŠE Praha, Praha, 2006, 8024510863

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi