Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 03:24:24
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Řízení vlastního rozvoje a kariéry

Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Mgr. Marek Botek, Ph.D.
Jiří Tůma

Anotace

Záměrem tohoto předmětu je poskytnout absolventům klíčové informace pro vytváření relevantních kariérových představ a plánů, zorientovat je v podmínkách a předpokladech jejich úspěšného uplatnění na trhu práce, napomoci jim v úspěšné adaptaci na požadavky a specifika prostředí organizací, kde budou zahajovat svou profesní dráhu. Studenti získají reálný a ucelený obraz o struktuře svých dispozic i indispozic. V rámci výuky bude studentům zprostředkována v tomto směru rozsáhlá sebereflexe (různé dispoziční diagnostiky a aplikační cvičení, …) i praktické rady a zkušenosti, s cílem posílit u nich motivaci k práci na sobě a na svém vlastním profesním i lidském rozvoji, poskytnout jim pro tuto snahu základní vodítka a doporučení.

Sylabus

1. Kariérové plány, kam a jak směrovat své uplatnění v praxi. Dispoziční profily pro různé typy kariérového zaměření.
2. Kde a jak hledat vhodné pracovní příležitosti.
3. Jednání a kontakt s potenciálními zaměstnavateli a s personálními agenturami.
4. Výběrová řízení - organizace, přístupy, metody, doporučení jak zvýšit svoje šance.
5. Styl komunikace jako klíč k porozumění druhým lidem a pro spolupráci s nimi.
6. Firemní prostředí a kultura - jak porozumět tomu, co se v organizaci děje, či bude dít?
7. Doporučení pro úspěšnou adaptaci - co usnadňuje a co komplikuje úspěšný začátek profesní dráhy? Jak postupovat v novém zaměstnání?
8. Intelektové dispozice - emocionální inteligence - kreativita: jak je rozvíjet.
9. Diagnostické a hodnotící programy - cíle, metody, postupy, příležitosti a ohrožení, které přinášejí při rozjezdu kariéry.
10. Umění dialogu - strategie a taktiky v jednání s lidmi, problémová jednání, vyjednávání, co posiluje a co oslabuje spolupráci.
11. Typologie osobnosti ve vztahu k volbě kariérové orientace
12. Typy hodnotících a komunikačních situací ve výběrových řízeních a hodnotících programech - metody a postupy. V rámci výuky tohoto předmětu budou mít studenti možnost vyzkoušet si většinu typů používaných metod a postupů prakticky a získat tak na jedné straně zpětnou vazbu o svých projevech a dispozicích a na druhé straně praktické informace o používaných postupech - nebudou jimi v praxi zaskočeni.
A. Prezentační a sebeprezentační úlohy, komunikační hry - cíle, postupy, praktické vyzkoušení, doporučení
13. B. Individuální a skupinové řešení problémů - cíle, postupy, praktické vyzkoušení, doporučení
14. C. Dialogické jednací situace, řešení problémů a konfliktů - cíle, postupy, praktické vyzkoušení, doporučení

Studenti získají průběžnou i komplexní zpětnou vazbu o svých dispozicích a indispozicích. Na závěr výuky tohoto předmětu jim bude poskytnuta souhrnná individuální zpětná vazba o struktuře projevených dispozic a kariérové poradenství (jaké jsou jejich silné stránky, na čem stavět, kde jsou jejich spíše slabší místa, nač si dát pozor, kam a jak směrovat svůj další rozvoj,…)

Literatura

Z:Bělohlávek F.,Osobní kariéra,GRADA,Praha,1994,807169083X
Z:Hroník F.,Jak se nespálit při výběru zaměstnanců, COMPUTER PRESS,Brno,1999,8072261614
Z:Čakrt M.,Kdo jsem já, kdo jste vy?,MANAGEMENT PRESS,Praha,1996,8085943123
D:Carnegie D.,Jak získávat přátele a působit na lidi, BETA,Praha,2009,8073060515
D:Milkowich G.T., Boudreau J.W. - Řízení lidských zdrojů, GRADA,Praha,1993,8085623293
D:Carnegie D.Osobní kariéra, Beta, 2009, 8080-7306-051-5
D:Le Poole S. Nebojte se odpovědi "ne"! Praha: Grada 1992, 80-85623-17-X
D:Hroník F. Poznejte své zaměstnance, ERA,1999, 80-86517-20-9

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi