Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 19:50:34
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N437038/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Řízení vlastního rozvoje a kariéry

Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Mgr. Marek Botek, Ph.D.
Jiří Tůma

Anotace

Záměrem tohoto předmětu je poskytnout absolventům klíčové informace pro vytváření relevantních kariérových představ a plánů, zorientovat je v podmínkách a předpokladech jejich úspěšného uplatnění na trhu práce, napomoci jim v úspěšné adaptaci na požadavky a specifika prostředí organizací, kde budou zahajovat svou profesní dráhu. Studenti získají reálný a ucelený obraz o struktuře svých dispozic i indispozic. V rámci výuky bude studentům zprostředkována v tomto směru rozsáhlá sebereflexe (různé dispoziční diagnostiky a aplikační cvičení, …) i praktické rady a zkušenosti, s cílem posílit u nich motivaci k práci na sobě a na svém vlastním profesním i lidském rozvoji, poskytnout jim pro tuto snahu základní vodítka a doporučení.

Sylabus

1. Kariérové plány, kam a jak směrovat své uplatnění v praxi. Dispoziční profily pro různé typy kariérového zaměření.
2. Kde a jak hledat vhodné pracovní příležitosti.
3. Jednání a kontakt s potenciálními zaměstnavateli a s personálními agenturami.
4. Výběrová řízení - organizace, přístupy, metody, doporučení jak zvýšit svoje šance.
5. Styl komunikace jako klíč k porozumění druhým lidem a pro spolupráci s nimi.
6. Firemní prostředí a kultura - jak porozumět tomu, co se v organizaci děje, či bude dít?
7. Doporučení pro úspěšnou adaptaci - co usnadňuje a co komplikuje úspěšný začátek profesní dráhy? Jak postupovat v novém zaměstnání?
8. Psychologická diagnostika: Kreativita - Intelektové dispozice - Emocionální inteligence; jak je rozvíjet.
9. Diagnostické a hodnotící programy - cíle, metody, postupy, příležitosti a ohrožení, které přinášejí při rozjezdu kariéry.
10. Umění dialogu - strategie a taktiky v jednání s lidmi, problémová jednání, vyjednávání, co posiluje a co oslabuje spolupráci.
11. Typologie osobnosti ve vztahu k volbě kariérové orientace
12. Typy hodnotících a komunikačních situací ve výběrových řízeních a hodnotících programech - metody a postupy. V rámci výuky tohoto předmětu budou mít studenti možnost vyzkoušet si většinu typů používaných metod a postupů prakticky a získat tak na jedné straně zpětnou vazbu o svých projevech a dispozicích a na druhé straně praktické informace o používaných postupech - nebudou jimi v praxi zaskočeni.
A. Prezentační a sebeprezentační úlohy, komunikační hry - cíle, postupy, praktické vyzkoušení, doporučení
13. B. Individuální a skupinové řešení problémů - cíle, postupy, praktické vyzkoušení, doporučení
14. C. Dialogické jednací situace, řešení problémů a konfliktů - cíle, postupy, praktické vyzkoušení, doporučení

Studenti získají průběžnou i komplexní zpětnou vazbu o svých dispozicích a indispozicích. Na závěr výuky tohoto předmětu jim bude poskytnuta souhrnná individuální zpětná vazba o struktuře projevených dispozic a kariérové poradenství (jaké jsou jejich silné stránky, na čem stavět, kde jsou jejich spíše slabší místa, nač si dát pozor, kam a jak směrovat svůj další rozvoj,…)

Literatura

Z:Bělohlávek F.,Osobní kariéra,GRADA,Praha,1994,807169083X
Z:Hroník F.,Jak se nespálit při výběru zaměstnanců, COMPUTER PRESS,Brno,1999,8072261614
Z:Čakrt M.,Kdo jsem já, kdo jste vy?,MANAGEMENT PRESS,Praha,1996,8085943123
D:Carnegie D.,Jak získávat přátele a působit na lidi, BETA,Praha,2009,8073060515
D:Milkowich G.T., Boudreau J.W. - Řízení lidských zdrojů, GRADA,Praha,1993,8085623293
D:Carnegie D.Osobní kariéra, Beta, 2009, 8080-7306-051-5
D:Le Poole S. Nebojte se odpovědi "ne"! Praha: Grada 1992, 80-85623-17-X
D:Hroník F. Poznejte své zaměstnance, ERA,1999, 80-86517-20-9

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi