Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 06:12:34
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N437054/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Soft skills pro praxi

Kredity 3
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Mgr. Marek Botek, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na rozvoj klíčových dovedností potřebných v začátku profesní kariéry. Cílem je studenty co nejlépe zorientovat v podmínkách a předpokladech jejich úspěšného uplatnění v praxi (Zejména při hledání pracovních příležitostí, ve snaze o prosazení ve výběrovém řízení a v úspěšné adaptaci na prostředí organizací a firem). Výukový program je zaměřen prakticky, aplikačně. Všechny tematické bloky výuky obsahují vedle teoretických informací, potřebných k zorientování v problematice vždy aplikační část, zaměřenou na zprostředkování praktických zkušeností a doporučení. Podstatnou součástí výuky jsou dispoziční diagnostiky a aplikační cvičení, na nichž si mohou absolventi ověřit své vlastní schopnosti a dovednosti, získat zpětnou vazbu o svých silných i slabších stránkách a doporučení pro svůj další rozvoj.

Sylabus

1. Efektivní komunikace
2. Rozvoj komunikačních dovedností
3. Prezentační dovednosti a jak je rozvíjet
4. Styl komunikace
5. Obtížná jednání a vyjednávání
6. Argumentace a přesvědčování
7. Psychologická diagnostika užívaná ve výběrových řízeních a hodnotících programech
8. Hodnotící programy v organizacích a ve výběrových řízeních
9. Krátké ice breakers techniky, miniprezentace a komunikační hry
10. Individuální a skupinové řešení problémů
11. Týmová práce - koncept týmových rolí
12. Time management
13. Doporučení pro úspěšnou adaptaci
14. Souhrnná zpětná vazba, udělování zápočtů

Literatura

Z:Plamínek J.,Komunikace a prezentace,Grada,Praha,2012,9788024744841
Z:Plamínek J.,Konflikty a vyjednávání,Grada,Praha,2012,9788024744858
D:Bělohlávek F.,Organizační chování, RUBICO,Olomouc,1996,8085839091
D:Milkowich G.T., Boudreau J.W.,Řízení lidských zdrojů, GRADA,Praha,1993,8085623293
D:Ury W.,Jak překonat nesouhlas, MANAGEMENT PRESS,1995,8085603837
D:Hroník F.,Poznejte své zaměstnance, ERA,1999,8086517209

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi