Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 04:28:36
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N437061/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Úvod do podnikání

Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D.

Anotace

Student získá základní přehled o zakládání, provozu resp. ukončení činnosti podniku, o základních ekonomických ukazatelích a jejich vypovídací schopnosti, o manažerských dovednostech a dispozitivních funkcích managementu a významu podnikatelské sféry pro hospodářství státu.

Sylabus

1. Úvodní přednáška, přehled předmětu a podmínky studia
2. Podnik, podnikatel, podnikatelská činnost
3. Podnik jako fyzická, resp. právnická osoba
4. Ekonomické cíle podnikání
5. Marketingové plánování
6. Rizikový kapitál
7. Management malých a středních firem
8. Management podniku, dispozitivní funkce managementu
9. Plánování, podnikový plán
10. Organizování, organizační struktury řízení
11. Vedení lidí, stimulace, motivace
12. Komunikace a komunikační a obchodní dovednosti
13. Kontrola, kontrolování
14. Společensky odpovědné podnikání
Literatura

Srpová, J., Řehoř V. Základy podnikání malé a střední firmy, Praha, GRADA, 2015
Veber, J., Srpová, J. Podnikání malé a střední firmy, Praha, GRADA, 2012
Baran, D. Controlling. Bratislava, ES STU, 2015
Synek, M. - Kislingerová, E. Podniková ekonomika. 5. vyd. Praha, C. H. Beck, 2010

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi