Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.5.2022 21:12:03
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Úvod do podnikání

Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D.

Anotace

Student získá základní přehled o zakládání, provozu resp. ukončení činnosti podniku, o základních ekonomických ukazatelích a jejich vypovídací schopnosti, o manažerských dovednostech a dispozitivních funkcích managementu a významu podnikatelské sféry pro hospodářství státu.

Sylabus

1. Úvodní přednáška, přehled předmětu a podmínky studia
2. Podnik, podnikatel, podnikatelská činnost
3. Podnik jako fyzická, resp. právnická osoba
4. Ekonomické cíle podnikání
5. Marketingové plánování
6. Rizikový kapitál
7. Management malých a středních firem
8. Management podniku, dispozitivní funkce managementu
9. Plánování, podnikový plán
10. Organizování, organizační struktury řízení
11. Vedení lidí, stimulace, motivace
12. Komunikace a komunikační a obchodní dovednosti
13. Kontrola, kontrolování
14. Společensky odpovědné podnikání
Literatura

Srpová, J., Řehoř V. Základy podnikání malé a střední firmy, Praha, GRADA, 2015
Veber, J., Srpová, J. Podnikání malé a střední firmy, Praha, GRADA, 2012
Baran, D. Controlling. Bratislava, ES STU, 2015
Synek, M. - Kislingerová, E. Podniková ekonomika. 5. vyd. Praha, C. H. Beck, 2010

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi