Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 03:50:13
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N444005/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Základy strojnictví

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Ondřej Ekrt, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět Základy strojnictví seznámí studenta s oborem, který představuje důležitou součást vzdělání inženýrů technického směru. Studenti chemie budou vzděláni v příbuzných technických odvětvích a budou schopni lépe komunikovat s ostatními odborníky průmyslových pracovních týmů. Mezi nejdůležitější součásti výuky patří základy technického kreslení, čtení technické dokumentace, vlastnosti konstrukčních materiálů a základy konstrukcí zařízení používaných v chemickém průmyslu (potrubí, čerpadla, tlakové nádoby, tepelné výměníky, součásti pro přenos rotačního pohybu...).

Sylabus

1. Přehled technických oborů, historie a vývoj, etické a právní důsledky činnosti technika
2. Hlavní zdroje technických informací, základní náležitosti technického dokumentu
3. Výkresová dokumentace, druhy a způsoby vyhotovení
4. Základy technického kreslení ve strojírenství, v elektrotechnice a ve stavebnictví
5. Rozebíratelná spojení konstrukčních dílů (šroubové spoje, kolíky, klíny, pera)
6. Obtížně rozebíratelná a nerozebíratelná spojení (nýtování, lisování, svařování, pájení, lepení)
7. Konstrukční podsestavy, nosné konstrukce a upevnění aparatur v prostoru
8. Kovové konstrukční materiály používané v chemické a potravinářské praxi
9. Nekovové konstrukční materiály
10. Značení, vlastnosti a zkoušení nejčastěji používaných materiálů, povrchová ochrana
11. Potrubní sítě
12. Čerpadla, kompresory, vývěvy
13. Tlakové nádoby
14. Mechanické a elektrotechnické minimum (nejběžnější ruční nástroje a nářadí, zásady bezpečnosti práce, úrazy elektrickým proudem)

Literatura

Z: Základy strojnictví I, Ing. Karel Pelant, VŠCHT Praha, ISBN: 80-7080-172-7
Z: Základy strojnictví I, Ing. Karel Pelant, VŠCHT Praha, ISBN: 80-7080-232-4

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi