Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.12.2022 11:12:59
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N444008/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Měření v ochraně životního prostředí

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Jitka Kopecká, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení základních problémů spojených s měřením některých veličin v oblasti ochrany životního prostředí. Proto jsou nejdříve diskutovány nejčastěji se vyskytující škodliviny v ovzduší, jejich vznik a šíření. Těžiště předmětu spočívá v pojednání o principech kontinuálního měření emisí a imisí. Pozornost je věnována i měření meteorologických veličin, které mohou ovlivňovat transport škodlivin v atmosféře.

Sylabus

1. Úvod, životní prostředí, přehled látek a zdrojů
2. Účinky znečišťujících látek
3. Spalování v průmyslových topeništích, chemizmus
4. Spalování v průmyslových topeništích, odstraňování škodlivin
5. Spalování v motorech, produkty, odstraňování
6. Šíření škodlivin v ovzduší, měření meteorologických veličin
7. Infračervené analyzátory
8. Analyzátory s absorpcí v UV oblasti
9. Jiné fotometrické analyzátory
10. Magnetické analyzátory
11. Analyzátory s ionizací v plameni
12. Odběr a úprava vzorků, společná zařízení
13. Kalibrace analyzátorů, chyby měření
14. Legislativa ochrany ovzduší

Literatura

Z:Manahan S.E.: Environmental Chemistry, CRC Press 2005. (Vybrané části)
Z:Jahnke J.A.: Continuous Emission Monitoring, John Wiley & sons, Inc.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi