Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.10.2022 15:45:06
verze: 5162
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N444008/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Měření v ochraně životního prostředí

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Jitka Kopecká, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět seznamuje studenty s měřicími přístroji využívanými při monitorování a ochraně životního prostředí. Jednotlivé aspekty životního prostředí lze charakterizovat různými fyzikálními či chemickými veličinami (např. velikost zrn půdy, koncentrace polutantů v ovzduší), o jejichž měření a měřicích metodách je diskutováno.

Sylabus

1. Základní terminologie oboru životní prostředí, jeho monitoringu a ochrany.
2. Základní terminologie oboru měřicí technika, vlastnosti měřicích přístrojů.
3. Úvod do meteorologie
4. Meteorologie: stanovení základních meteorologických veličin
5. Meteorologie: stanovení dalších meteorologických veličin
6. Vzduch: analýza plynných polutantů
7. Vzduch: stanovení pevných částic
8. Exkurze
9. Voda: stanovení fyzikálních vlastností
10. Voda: stanoveních chemického složení
11. Voda: laboratorní úloha
12. Půda: stanovení fyzikálních vlastností
13. Radioaktivita
14. Radioaktivita: laboratorní úloha

Literatura

Lipták B. G.: Process Measurement and Analysis, 2003, CRC Press, ISBN 0849310830.
Kadlec K., Kmínek M., Kadlec P.: Měření a řízení v potravinářských a biotechnologických výrobách, 2015, VŠCHT Praha
Bednář J.: Meteorologie: Úvod do studia dějů v zemské atmosféře, 2003, ISBN 80-7178-653-5
Skácel F., Tekáč V.: Analýza ovzduší, 2002, VŠCHT Praha, ISBN 80-7080-483-1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi