Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 19.5.2022 01:50:01
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Biofyzika

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Studenti se seznámí s fyzikou biologicky funkčních molekul, buněk a organismů, tedy jakým způsobem v těchto systémech probíhají fyzikální a fyzikálně-chemické pochody, řízené stejnými zákony jako v neživé přírodě.

Sylabus

1. Vznik Vesmíru, formace částic, galaxií a hvězd. Vznik života a organických struktur. Problémy entropie a informace.
2. Evoluční teorie, evoluční strategie. Chování biologických, chemických a sociálních systémů.
3. Dynamické systémy, matematické modely, vyšetřování chování, metody přibližného řešení a odhad chování, fázový portrét.
4. Termodynamické základy biochemických reakcí.
5. Termodynamika transportu (pasivní a aktivní transport, Gibbs-Donnanova rovnováha).
6. Morfologie a funkce různých biologických membrán v přenosu látek a energie, LB monovrstvy.
7. Elektrické projevy organismů.
8. Modelování el. vlastností membrán, kabelové vlastnosti nervového vlákna. Neurony a neuronové sítě.
9. Biomechanika (laminární a turbulentní proudění, tok krve, let ptáků, plavání ryb).
10. Biomechanika pohybového systému (svaly, kosti).
11. Optika (geometrická optika, lidské oko, vady a jejich korekce).
12. Akustika (sluchový orgán, teorie slyšení, záznam zvuku, hudba).
13. Ionizující a neionizující záření a jeho interakce s hmotou a živými tkáněmi.
14. Interakce faktorů vnějšího prostředí s živými organismy (tlak, teplota, mech. energie, metody mikrobiologické dekontaminace).

Literatura

Z: Hrazdira I., Biofyzika, Avicenum, 1983
D: Hrazdira I., Mornstein V., Lékařská biofyzika a přístrojová technika, Neptun, 2001, ISBN 80-902896-1-4
D: Biofyzika v medicíně, kolektiv autorů, Manus, 2003, ISBN 80-86571-03-3
D: Biophysics, Glaser R., Springer Verlag 2009, ISBN 3-540-67088-2

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi