Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.12.2022 11:08:08
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N444010/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Biofyzika

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Studenti se seznámí s fyzikou biologicky funkčních molekul, buněk a organismů, tedy jakým způsobem v těchto systémech probíhají fyzikální a fyzikálně-chemické pochody, řízené stejnými zákony jako v neživé přírodě.

Sylabus

1. Vznik Vesmíru, formace částic, galaxií a hvězd. Vznik života a organických struktur. Problémy entropie a informace.
2. Evoluční teorie, evoluční strategie. Chování biologických, chemických a sociálních systémů.
3. Dynamické systémy, matematické modely, vyšetřování chování, metody přibližného řešení a odhad chování, fázový portrét.
4. Termodynamické základy biochemických reakcí.
5. Termodynamika transportu (pasivní a aktivní transport, Gibbs-Donnanova rovnováha).
6. Morfologie a funkce různých biologických membrán v přenosu látek a energie, LB monovrstvy.
7. Elektrické projevy organismů.
8. Modelování el. vlastností membrán, kabelové vlastnosti nervového vlákna. Neurony a neuronové sítě.
9. Biomechanika (laminární a turbulentní proudění, tok krve, let ptáků, plavání ryb).
10. Biomechanika pohybového systému (svaly, kosti).
11. Optika (geometrická optika, lidské oko, vady a jejich korekce).
12. Akustika (sluchový orgán, teorie slyšení, záznam zvuku, hudba).
13. Ionizující a neionizující záření a jeho interakce s hmotou a živými tkáněmi.
14. Interakce faktorů vnějšího prostředí s živými organismy (tlak, teplota, mech. energie, metody mikrobiologické dekontaminace).

Literatura

Z: Hrazdira I., Biofyzika, Avicenum, 1983
D: Hrazdira I., Mornstein V., Lékařská biofyzika a přístrojová technika, Neptun, 2001, ISBN 80-902896-1-4
D: Biofyzika v medicíně, kolektiv autorů, Manus, 2003, ISBN 80-86571-03-3
D: Biophysics, Glaser R., Springer Verlag 2009, ISBN 3-540-67088-2

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi