Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:43:24
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N444012/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Metrologie

Kredity 5
Rozsah 2 / 3 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Jaromír Seidl, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Přednáška je zaměřena na základy legální i praktické metrologie. V první části semestru se studenti seznámí se státním i mezinárodním metrologickým systémem a s důležitými částmi zákona o metrologii (kategorizace měřidel, kalibrace a ověřování, státní etalonáž). V druhé části semestru se podrobněji seznámí s problematikou kalibrace a zajištění návaznosti v metrologii základních veličin (hmotnost, teplota, čas, tlak, geometrické, mechanické a elektrické veličiny). Velká pozornost je věnována odhadům nejistot.

Sylabus

1. Mezinárodní metrologické instituce a spolupráce, legální metrologie.
2. Státní metrologie, kategorie měřidel.
3. Podniková metrologie, řád podnikové metrologie, příručka jakosti.
4. Etalony, schémata návaznosti, podmínky přesné experimentální práce.
5. Vztah metrologie, normalizace a zkušebnictví.
6. Metrologické zabezpečení systémů řízení kvality.
7. Řízení procesu měření a statistické regulační diagramy.
8. Metrologie hmotnosti.
9. Metrologie teploty.
10. Metrologie času.
11. Metrologie tlaku.
12. Metrologie geometrických veličin.
13. Metrologie síly a mechanických veličin.
14. Metrologie elektrických veličin.

Literatura

Z:Tůmová O.,Metrologie a hodnocení procesů,BEN-Technická literatura,Praha 2010,978-80-7300-2
D:časopis Metrologie,příloha k č. 4/2007,ISSN 1210-3543
D:časopis Metrologie,příloha č.1 k č. 4/2008,ISSN 1210-3543
D:časopis Metrologie,příloha č.2 k č. 4/2008,ISSN 1210-3543
D:časopis Metrologie,příloha k č. 4/2009,ISSN 1210-3543
D:časopis Metrologie,příloha k č. 4/2010,ISSN 1210-3543
D:časopis Metrologie,příloha k č. 4/2011,ISSN 1210-3543

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi