Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.12.2022 05:25:25
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N444021/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Měřicí technika

Kredity 6
Rozsah 2 / 3 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.
doc. Ing. Karel Kadlec, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Náplní přednášek jsou měřicí metody a principy využívané u moderních snímačů pro měření teploty, tlaku, průtoku a proteklého množství, polohy hladiny a pro měření složení kapalných a plynných směsí. Posluchači se rovněž seznámí se způsoby zpracování signálu snímačů. Laboratorní cvičení jsou věnována termografii, snímačům tlaku, měření tepla, měření koncentrace plynů a par v ovzduší včetně měření emisí spalovacího procesu, zpracování signálů snímačů a bezdrátovým senzorům. Podle individuálního zadání zpracovávají studenti projekt technologického měření.

Sylabus

Sylabus přednášek:
1. Skladba měřicího řetězce. Statické a dynamické vlastnosti měřicích přístrojů. Přehled principů snímačů.
2. Snímače teploty dotykové: termoelektrické a odporové (RTD, NTC a PTC termistory, diodové teploměry).
3. Bezdotykové snímače teploty - IČ-teploměry, termokamery. Termografie a termodiagnostika.
4. Snímače tlaku. Snímače tenzometrické, piezoelektrické, rezonanční. Vakuometry ionizační a tepelné.
5. Snímače hladiny. Hladinoměry kapacitní, ultrazvukové, radarové, ionizační.
6. Snímače průtoku a proteklého množství. Průtokoměry indukční, ultrazvukové a vírové.
7. Hmotnostní průtokoměry. Coriolisovy průtokoměry, tepelné průtokoměry.
8. Měření množství tepla. Poměrové a objektové měřiče tepla.
9. Snímače složení kapalin. Snímače hustoty. Snímače optických vlastností.
10. Snímače elektrické vodivosti, elektrochemické snímače.
11. Snímače složení plynných směsí. Optické absorpční analyzátory.
12. Magnetické analyzátory. Ionizační analyzátory - FID, PID. Odběr a úprava vzorku pro automatické analyzátory.
13. Analogové a číslicové zpracování signálu snímačů (měřicí můstky, aplikace OZ, převodníky).
14. Přenos signálu (proudová smyčka, HART, bezdrátový přenos).

Sylabus cvičení:
1. Zpracování naměřených dat.
2. Inteligentní snímač tlaku.
3. Termografie a termodiagnostika.
4. Bezdotykové měření teploty spektrofotometrem.
5. Teploměr řízený mikroprocesorem.
6. Měření a regulace hladiny.
7. Měření množství tepla.
8. Měření koncentrace plynů polovodičovým senzorem.
9. Měření koncentrace kyslíku v inertní atmosféře elektrochemickým senzorem. Analyzátor Mapcheck.
10. Detekce hořlavých a toxických plynů. Analyzátor s PID a analyzátor Oldham MX32.
11. Měření koncentrace atmosferických polutantů při spalování zemního plynu. Analyzátor Advance Optima.
12. Multifunkční přenosný analyzátor Oldham MX21.
13. Sběr dat přístrojem Metex.
14. Bezdrátové senzory teploty a vlhkosti.

Literatura

Základní:
Z: Kreidl M.: Měření teploty. BEN Praha 2005, ISBN 8073001454.
Z: Ďaďo S., Bejček L., Platil A.: Měření průtoku a výšky hladiny. BEN Praha 2005, ISBN 807300156.
Z: Ďaďo S., Kreidl M.: Senzory a měřicí obvody. ČVUT Praha, 1999, ISBN 8001015009.
Z: Kadlec K.: Snímače tlaku - principy, vlastnosti a použití (část 1 až 4). AUTOMA č. 2, 7, 10, 11 (2007), ISSN 12129592.
Z: Kadlec K.: Snímače hladiny - principy, vlastnosti, použití (část 1 a 2). AUTOMA č. 5 a 6 (2005), ISSN 12129592.
Z: Kadlec K.: Snímače průtoku - principy, vlastnosti, použití (část 1 až 3). AUTOMA č. 10, 11 a 12 (2006), ISSN 12129592.
Z: Kadlec K.: Provozní analyzátory plynů. AUTOMA 10, 5-12, (2001), ISSN 12129592.
Z: Bartovský T.: Analyzátory emisí. VUSTE-Servis Praha 1994

Doplňková:
D: Lipták B. G.: Process Measurement and Analysis. CRC Press, 2003, ISBN 0849310830.
D: Váňa J.: Analyzátory plynu a kapalin. SNTL Praha, 1984.
D: Chudý V. a kol.: Meranie technických veličín. STU Bratislava, 1999, ISBN 8022712752.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi