Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 21:18:46
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N445002/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Algoritmizace a programování

Kredity 2
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je naučit se algoritmizovat postupy řešení daného problému. Student se seznámí s vlastnostmi algoritmů, jejich složitostí a možnostmi zrychlování. Na konkrétních příkladech se naučí vytvářet typické algoritmy s větvením a cykly. Důležitou součástí předmětu je i seznámení se s principy a základními aplikacemi objektového programování. Algoritmizace a objektové programování se vyučuje v prostředí výkonného počítačového systému pro technické výpočty Matlab. Ten umožňuje doplnit znalosti algoritmizace i o využívání prostředků symbolické matematiky.

Sylabus

1. Prostředí Matlabu a jeho nastavení, dialogový a programový režim, základní operace
2. Vektorové a maticové operace, skalární, vektorové a maticové funkce, editor Matlabu
3. Vytváření uživatelských funkcí, přiřazovací příkaz, lineární algoritmy
4. Pojem algoritmu, jeho vlastnosti, algoritmizace, složitost algoritmů, zrychlování algoritmů
5. Programování rozvětvených algoritmů
6. Cyklické algoritmy s předem určeným počtem opakování
7. Cyklické algoritmy řízené podmínkou, iterační výpočetní metody
8. Řešení nelineárních rovnic, Newtonova metoda, funkce fzero
9. Programové moduly, přenos parametrů, volání jednoho podprogramu druhým, funkce feval
10. Práce s datovými soubory, import dat z tabulkového procesoru, export souborů z Matlabu
11. Objektově orientované programování: třída, objekt, vlastnosti, zapouzdření, nezbytné metody
12. Objektově orientované programování: metody a jejich spouštění, operátory, dědičnost
13. Symbolická matematika, objekty symbolických proměnných, symbolické operace, derivace, integrace
14. Symbolické řešení nelineárních rovnic a obyčejných diferenciálních rovnic

Literatura

Z:Novák J.,Pultarová I.,Novák P.,Základy informatiky - Počítačové modelování v Matlabu,ČVUT Praha 2005,Fakulta stavební,80-01-03308-2
Z:Dušek F.,MATLAB a SIMULINK - úvod do používání,Univerzita Pardubice,2001,80-7194-273-1
Z:Zaplatílek K.,Doňar B.,MATLAB pro začátečníky,Praha: BEN Praha,2003,80-7300-095-4
Z:Zaplatílek K.,Doňar B.,MATLAB - tvorba uživatelských aplikací,Praha: BEN Praha,2004,80-7300-133-0
D:Sedgewick R.,Wayne K.,Algorithm,4th Edition,Addison-Wesley,Reading 2011,978-0321573513

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi