Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 7.10.2022 14:19:09
verze: 5162
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N445003/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Databázové systémy

Kredity 5
Rozsah 1 / 3 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.

Anotace

Předmět je orientován na získání praktických znalostí práce s moderním relačním databázovým systémem typu klient-server s použitím dotazovacího jazyka SQL. Dále dává teoretické základy pro konceptuální modelování, normalizaci relačního modelu dat včetně integritních omezení, zabezpečení dat z hlediska přístupu k datům i výpadkům a pro vývoj databázových aplikací.

Sylabus

 1. Moderní databázové systémy a systémy řízení báze dat. Základní pojmy databázových systémů.

 2. Základní databázové operace, projekce, filtrace, spojování tabulek, množinové operace.

 3. Dotazovací jazyk SQL. Základní příkazy SQL. Příkaz SELECT.

 4. Tvorba jednoduchých dotazů. Filtrační podmínky. Logické operátory, regulární výrazy, predikáty. Použití poddotazů.

 5. Datové typy a práce s nimi. Použití zabudovaných funkcí.

 6. Seskupování řádků, agregační výpočty. Spojování tabulek, sjednocení tabulek.

 7. Techniky tvorby dotazů. Kontingenční tabulky, seznamy, pořadí, kumulované a klouzavé souhrny.

 8. Příkazy jazyka SQL pro tvorbu, aktualizaci a odstraňování tabulek. Příkazy jazyka SQL pro přidávání, aktualizaci a odstraňování řádků.

 9. Metody logické organizace bází dat. Konceptuální modelování.

 10. Relační model dat. Základy normalizace dat. Klíče a jejich typy.

 11. Normalizace relačního modelu dat. Integrita dat, její typy.

 12. Architektura databázových systémů. Bezpečnost dat a její zajištění. Přístupová práva.

 13. Transakce a jejich vlastnosti. Stavy transakce. Zotavení po výpadcích.

 14. Životní cyklus databázových aplikací. Zadání, analýza, návrh, programování, testy, předání, provoz a růst databázových aplikací.

Literatura

Z:Šimůnek M.,SQL Kompletní kapesní průvodce,Grada,Praha,1999,8071696927
Z:Maslakowski M.,Naučte se MySQL za 21 dní,Computer Press,Praha,2001,8072264486
D:Hernandez M.J. a Viescas J.L.,Myslíme v jazyku SQL: tvorba dotazů,Grada,Praha,2004,802470899X
D:Schwartz B. a kol.,MySQL profesionálně: optimalizace pro vysoký výkon,Zoner Press,Brno,2009,8074130359

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi