Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 7.10.2022 13:38:30
verze: 5162
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N445005/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Webdesign I

Kredity 4
Rozsah 1 / 3 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Jana Finkeová, CSc.
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na tvorbu statických webových prezentací. Předmět proto seznamuje studenty jak s metodikou a technikou příprav a veškerými aspekty tvorby statických webů (hypertextových dokumentů), jejichž obsah a design studenti vytváří pomocí kódů značkovacího jazyka XHTML a stylovacího jazyka CSS.

Sylabus


 1. Autorský zákon - členění zákona, předměty zákona, autorské právo, majetkové právo, autorská a školní díla, počítačové programy, trvání práv.

 2. Technologie a prostředky tvorby a zveřejňování hypertextových dokumentů - URL, protokol HTTP, značkovací a stylovací jazyky, servery a uživatelské agenty, editory, validátory.

 3. Úvod do jazyka XHTML - lexikální struktura, sémantické značkování, typy a stuktura hypertextových dokumentů podle XHTML.

 4. Tvorba obsahu hypertextových dokumentů pomocí XHTML - deklarace typu dokumentu, prvky hlavičky, sémantické a strukturální prvky těla.

 5. Typografická pravidla a zásady sazby na webu - sazba vybraných znaků, sazba číselných údajů, sazba metamatických vzorců, pořadová sazba, sazba bibliografických citací, hladká sazba

 6. Tvorba obsahu hypertextových dokumentů pomocí XHTML - deklarace typu dokumentu, prvky hlavičky, sémantické a strukturální prvky těla.

 7. Úvod do jazyka CSS - lexikální struktura, typy hodnot, propojování s XHTML, zápis pravidel, selektory.

 8. Pokročilé schopnosti CSS - kaskádové dědění, box model prvku, stránkový model, typy rámů, pozicování.

 9. Tvorba designu hypertextových dokumentů pomocí CSS - tvorba layoutu.

 10. Tvorba designu hypertextových dokumentů pomocí CSS - vlastnosti textů, pozadí, písma, odkazů, seznamů a tabulek a dalších sémantických a strukturálních prvků.

 11. Použitelnost webu - informační a navigační architektura, doporučené zásady tvorby.

 12. Přístupnost webu - handicapovaní uživatelé, zákony, metodiky tvorby, testování, česká pravidla přístupnosti a české zákony.

 13. Optimalizace webových stránek pro vyhledávače.

 14. Tvorba vzorové statické webové prezentace.

Literatura

Z: Castro, E.: HTML, XHTML a CSS - Názorný průvodce tvorbou WWW stránek. Computer Press: Brno, 2007. 440 s. ISBN: 978-80-251-1531-2.
Z: Špinar, D.: Tvoříme přístupné webové stránky. Zoner Press: Brno, 2004. 360 s. ISBN 80-86815-11-0.
D: Krug, S.: Nenuťe uživatele přemýšlet - Praktický průvodce testováním a opravou chyb použitelnosti webu. 2. vyd. Computer Press: Brno, 2010. 168 s. ISBN 978-80-251-2923-4.
D: Meyer, E.: Eric Meyer o CSS - Ovládněte kaskádové styly!. Zoner Press: Brno, 2004. 336 s. ISBN 80-86815-03-X.
D: Voráček, K. - McFarland D. S.: CSS - chybějící manuál. Grada: Praha, 2007. 432 s. ISBN 978-80-247-2122-4.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi