Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 1.10.2022 22:43:21
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N445008/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Tabulkové aplikace

Kredity 4
Rozsah 1 / 2 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Jana Finkeová, CSc.
Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na tvorbu vlastních tabulkových aplikací - šablon nebo sešitů tabulkového procesoru MS Excel, které mohou automaticky zpracovávat fyzikálně-chemická, ekonomická anebo formulářová data, provádět numerické analýzy, vizualizovat výsledky atd. Předmět seznamuje studenty nejprve s vývojem aplikací modelu "co-když" pomocí pokročilých schopností tabulkového procesoru (bez nutnosti programování) a poté s příkazy jádra a objektovým modelem MS Excelu programovacího jazyka VBA (jazyka vestavěného v programové sadě MS Office), který je nezbytný pro programování aplikací (nejen) kategorie "na klíč".

Sylabus


 1. Šablony - typy, ukládaný obsah, editace, ukládání, používání, zásady vytváření.

 2. Pokročilé schopnosti MS Excelu používané (nejen) v šablonách - podmíněné formátování, formátování vlastními formáty, ověřování dat, vyhledávání, zjišťování součtů, počtu výskytů a četností.

 3. Úvod do jazyka VBA - lexikální struktura, datové typy, konstanty, proměnné, pole, příkazy pro řízení běhu kódu, Editor VB.

 4. Vlastní funkce ve VBA - deklarace, předávání parametrů, návratové hodnoty, volání, ošetřování chyb, ladění, zásady vytváření.

 5. Objektový model Excelu ve VBA - hierarchie objektů, manipulace s kontejnery, kolekcemi, metodami a vlastnostmi, základy OOP. Objekty Application, Workbook, Worksheet, WorksheetFunction, Range, Chart, ChartObject. Kolekce Workbooks, Worksheets, Sheets, Charts, ChartObjects.

 6. Záznamník maker - režimy záznamu, redukce kódu, zásady používání.

 7. Vývoj aplikace modelu "co-když" s vlastními funkcemi.

 8. Vlastní makra ve VBA - deklarace, předávání parametrů, volání, komunikace s uživateli pomocí vestavěných oken, ošetřování chyb, ladění, zásady vytváření.

 9. Události a VBA - události na úrovni objektů, událostí OnTime a OnKey, metody odchytávání a ošetřování, metody blokování.

 10. Uživatelské rozhraní - ovladače a kontejnery, úprava pásu Ribbon, vytváření a editace kódu RibbonX a jeho propojování s dokumenty, zásady používání ovladačů a kontejnerů.

 11. Vlastní dialogová okna UserForms ve VBA - návrh, zobrazování, zavírání, stornování a jiné událostí, ovládací prvky ActiveX, propojování prvků s procedurami a buňkami.

 12. Listy s ovládacími prvky Forms a ActiveX - vkládání prvků, editace vlastností a formátu prvků (ve VBA), propojování prvků s procedurami a buňkami, zásady používání prvků.

 13. Vývoj odolné a intuitivní aplikace kategorie "na klíč" s vlastními funkcemi, makry a uživatelským rozhraním.

 14. Spolupráce MS Excelu s jinými programy sady MS Office ve VBA, reference na objektové knihovny.

Literatura

Z: Walkenbach, J.: EXCEL 2007 - programování ve VBA. 1. vydání. Computer Press: Brno, 2008. 912 s. ISBN: 978-80-251-2011-8.
D: Barilla, J. - Simr, P.: Microsoft Excel pro techniky a inženýry. Computer Press: Brno, prosinec 2008. 368 s. ISBN: 978-80-251-2421-5.
D: Král, M.: Excel VBA. 1. vydání. Computer Press: Brno, 2010. 504 s. ISBN: 978-80-251-2358-4.
D: Martin, R. - Puls, K. - Henning, T.: RibbonX - Customizing the Office 2007 Ribbon. 1. vydání. Wiley Publishing: January 2008. 696 s. ISBN-10: 0470191112.
D: Walkenbach, J.: Microsoft Office Excel 2007 Vzorce a výpočty - kompletní průvodce. Computer Press: Brno, 2008. 712 s. ISBN: 978-80-251-1765-1.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi