Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 27.9.2022 01:04:04
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N445011/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Prezentační dovednosti

Kredity 3
Rozsah 1 / 3 / 0
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Mgr. Darina Bártová, Ph.D.

Anotace

Cíl předmětu: seznámit se s pravidly typografie, naučit se používat nejběžnější prostředí pro tvorbu odborných dokumetů (LaTeX), seznámit se se základy a specifiky práce v profesionálním prostředí Adobe InDesign. Dále je zaměřen na přípravu a osvojení forem prezentace - přednesu počítačové prezentace a prezentace posteru. Každá z uvedených forem prezentace má odlišné požadavky na obsahové a grafické zpracování, vyžaduje odlišný metodický a ideový přístup. Předmět poskytuje prostor pro nácvik přednesu počítačové prezentace podle obecných zásad či pravidel verbálního i neverbálního projevu

Sylabus

1. Základy počítačové typografie, základy sazby, historie. Typografická pravidla a zásady sazby - sazba vybraných znaků, sazba číselných údajů, sazba matematických vzorců, pořadová sazba, sazba bibliografických citací, hladká sazba, sazba na snímcích
2. Prostředky pro přípravu počítačové prezentace - vizuální a technické prostředky a pomůcky, programové prostředky.
Příprava počítačové prezentace - typy prezentací, scénář, osnova, metodické zásady, příprava šablony, příprava podkladů.
3. Prostředí systému LATEX, editor, princip tvorby dokumentu, DVI, terminologie, základní pojmy, symboly. Styly a parametry dokumentu, prostředí pro psaní textu, výčtová prostředí, matematické prostředí, plovoucí objekty.
4. Práce s obrazovými objekty, návaznost na počítačovou grafiku, základní formáty, bibliografické prostředí, styly.
5. Formáty pro ukládání dokumentů, PS, EPS a PDF formát, komprimace souborů, zařazování obrázků v postscriptové formě, prohlížeče.
6. Tvorba rozsáhlých publikací, obsah, vytváření rejstříků, typografické prostředky pro návrh uživatelského rozhraní.
7. Projekt I
8. Adobe InDesign CS 2 - pracovní plocha, layout dokumentu.
9. Odstavcové a znakové styly.
10. Práce s grafikou, barvy. Vrstvy.
11. Tabulky, import objektů, knihovna objektů. Tisk a export dokumentů.
12. Přednes počítačové prezentace - příprava před, zahájení, verbální i neverbální projev, pomůcky, ukončení.
13. Projekt II
14. Obhajoba projektu

Literatura

Z:Rybička J.,LaTeX pro začátečníky,Konvoj,Brno,2003,8073020491
Z:Bradbury, A.: Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. 2. vydání. Computer Press: Brno, 2007. 120 s. ISBN 978-80-251-1622-7
D:Kopka H., DailyP. W.,Guide to LaTeX,Addison-Wesley,2003,9780321173850
D:Adobe InDesign oficiální výukový kurz
D:Dančo V.,Kapesní průvodce počítačovou typografií,Praha,1995,80-85935-00-7
D:Havelka J.,Počítačová typografie pro každého,Grada,Praha,1995,8071691658
D:Hierhold, E.: Rétorika a prezentace - Jak s jistotou prezentovat a působivě přednášet. 7. vyd. Grada: Brno, 2008. 400 s. ISBN 9978-80-247-2423-2
D:Medlíková, O.: Přesvědčivá prezentace - Špičkové rady, tipy a příklady. 2. vyd. Grada: Brno, 2008. 144 s. ISBN 978-80-247-3455-2VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi