Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:16:21
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N445016/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Číslicové zpracování signálů a obrazů

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.
doc. Ing. Jan Švihlík, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na obecné metody analýzy a zpracování posloupností pozorovaných dat a obrazů (http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/DSPc.htm). Základní matematické metody zahrnují diskrétní Fourierovu transformaci pro analýzu vícerozměrných signálů, z-transformaci pro popis signálů a systémů a dále vybrané statistické a numerické metody včetně implementace diferenčních rovnic pro popis systémů a implementaci číslicové filtrace. Algoritmické postupy jsou realizovány v prostředí systému MATLAB a Simulink s využitím numerických metod a symbolické matematiky. Projekty zahrnují aplikace dílčích metod pro analýzu biomedicínských signálů a obrazů, zpracování dat z oblasti životního prostředí a predikci dat spotřeby energie.

Sylabus

1. Algoritmické prostředky zpracování signálů, užití systému Matlab, vzorkování
2. Numerické, symbolické a grafické prostředky systému Matlab, práce se soubory
3. Representace signálu v časové oblasti, diferenční rovnice, vybrané statistické metody
4. Analýza signálů ve frekvenční oblasti, vzorkování, diskrétní Fourierova transformace
5. Odhady spektra, krátká diskrétní Fourierova transformace, okénkové funkce
6. Z-Transformace a popis signálů a systémů, diskrétní a frekvenční přenos
7. Číslicová filtrace v časové oblasti, konvoluce, filtry s konečnou impulsní charakteristikou
8. Filtry s nekonečnou impulsní charakteristikou, základní vlastnosti, změna vzorkování
9. Filtrace ve frekvenční oblasti, volba výběrového okénka, rekonstrukce signálu
10. Lineární metody modelování a predikce časových řad, SVD a QR algortimus, výběr modelu
11. Nelineární metody zpracování signálů, mediánová filtrace, princip neuronových sítí
12. Metody analýzy obrazů, 2D Fourierova transformace, zpracování obrazů, grad. metody
13. Inženýrské aplikace zpracování signálů, predikce signálů, řešení v systému Simulink
14. Zpracování biomedicínských signálů a obrazů

Literatura

Z: J. Uhlíř, P. Sovka, Číslicové zpracování signálů, Vydavatelství ČVUT, 2002
D: T. Bose: Digital Signal and Image Processing, Wiley, 2004
D: J. Jan, Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů, BEN 2004

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi