Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 04:33:34
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N445024/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Neuronové sítě

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Aleš Procházka, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na seznámení s konstrukcí, optimalizací a využitím matematických modelů neuronových sítí. Součástí předmětu jsou studie návrhu a užití umělých neuronových sítí (i) pro potlačování rušivých složek signálů, (ii) pro predikci časových řad včetně využití rekurentních sítí a dále (iii) pro klasifikaci vlastností signálů nebo obrazů na základě dané matice vzorů. Aplikační příklady jsou zaměřené na zpracování biomedicínských vícerozměrných signálů a dat z oblasti životního prostředí. Veškeré výpočetní algoritmy jsou konstruované a ověřované ve výpočetním prostředí systému MATLAB.

Sylabus

1. Programový systém Matlab, základní operace, práce se soubory
2. Dvourozměrná a třírozměrná grafika, symbolická matematika, systém Simulink
3. Základní matematické modely neuronů, přenosové funkce, chybová plocha
4. Jednovrstvé sítě, perceptron, architektura neuronu a sítě, principy klasifikace signálu
5. Adaptivní lineární element (ADALINE), učení a trénování sítě
6. Aplikace neuronových sítí při potlačování rušivých složek signálů
7. Vícevrstvé sítě, principy učení a trénování, optimalizace parametrů, gradientní metoda
8. Základní optimalizační metody (backpropagation, Levenberg-Marquardtův algoritmus)
9. Aplikace neuronových sítí při predikci signálů a modelování systémů
10. Funkce radiálního typu, optimalizace struktury sítě
11. Samoorganizující se sítě a mapy, inicializace a učení
12. Aplikace neuronových sítí při segmentace a klasifikace reálných dat, výběr vlastností
13. Simulace neuronových sítí v prostředí jazyka Simulink
14. Aplikace neuronových sítí při identifikaci a řízení, metody učení

Literatura

Z: S. Haykin: Neural Networks, Prentice Hall, 1999, ISBN 0132733501


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi