Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 26.9.2022 23:15:53
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N445030/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Umělá inteligence

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.

Anotace

Předmět poskytuje základní přehled v oblasti umělé inteligence od řešení problémů prohledáváním stavového prostoru až po fuzzy logiku. V praktické části předmětu je pozornost zaměřena na základy logického programování v jazyku Prolog a na návrh fuzzy systémů v prostředí Matlabu.

Sylabus

1. Umělá inteligence - definice, dělení, základní pojmy
2. Nástroje a metody umělé inteligence
3. Řešení úloh prohledáváním grafu - neinformované strategie
4. Řešení úloh prohledáváním grafu - heuristické prohledávání
5. Hry dvou osob: metoda minimaxu, a - b prořezávání
6. Reprezentace znalostí: produkční systémy
7. Reprezentace znalostí: sémantické sítě, rámce
8. Reprezentace znalostí: predikátová logika 1.řádu
9. Fuzzy systémy, fuzzy množiny
10. Fuzzy relace, model sémantiky
11. Jazykové operátory
12. Pravidla usuzování
13. Fuzzy regulátor
14. Programovací jazyk Prolog

Literatura

Z: Russell S.,Norvig P.,Artificial Intelligence: A Modern Approach,Prentice Hall, Englewood Cliffs,2002,0137903952
Z: Novák V., Základy fuzzy modelování,BEN technická literatura,Praha ,2002,8073000091
D: Pokorný M.,Umělá inteligence v modelování a řízení,BEN technická literatura,Praha,1996,8090198449
D: Novák V.,Fuzzy množiny a jejich aplikace,SNTL,Praha,1990,8003003253

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi