Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.12.2022 11:22:20
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N445055/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Programovací techniky

Kredity 5
Rozsah 1 / 3 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopeni základních datových struktur a nad nimi pracujících algoritmů.

Sylabus

1. Seznam: smysl, realizace, operace se seznamem.
2. Fronta, zásobník, prioritní fronta jako speciální seznamy
3. Strom: smysl, realizace, operace se stromem.
4. Dynamické datové struktury: smysl, realizace v poli, souboru a v operační paměti.
5. OOP: třída, objekt, zapouzdření, dědičnost, mnohotvárnost, přetěžování operátorů, metod.
6. Dynamické datové struktury jako objekty: pole, seznamy, stromy.
7. Rekurze: smysl, realizace, divide et impera, podproblém, analýza podstromu.
8. Algoritmus: definice, časová a paměťová náročnost, NP-úplné problémy.
9. Událost: smysl, vznik, přerušení, ošetření, událostmi řízené programování.
10. Realizace posloupností, konečných a nekonečných součtů a součinů.
11. Realizace iteračních postupů: řešení nelineárních rovnic a jejich soustav.
12. Hledání optimálního řešení: hrubá síla, náhodná střelba a procházka, lokální extrémy.
13. Symbolické výpočty: smysl, princip, realizace.
14. Realizace algoritmů v reálném čase, multiprocesorové algoritmy.

Literatura

Z Rychlík J.: Programovací techniky, Kopp, České Budějovice, 1992.
Z Wirth N.: Algoritmy+datové struktury=programy, SNTL, Praha, 1988.
Z. Sedgewick R.: Algorithms, Addison-Wesley, Reading, 1988.
D Virius M.:Programování v C++, ČVUT, Praha 2004

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi