Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.12.2022 11:15:49
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N445056/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Řízení projektů

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Jan Náhlík, CSc.

Anotace

Předmět Řízení projektů seznamuje s oblastí projektového řízení. Důraz je kladen na osvojení základních dovedností a získání praktických zkušeností s vypracováním plánů projektů a s jejich realizací. Studenti v předmětu získají znalosti, které jsou nutné pro pozdější samostatné vedení projektů a účast v nich. Tyto znalosti jsou přímo využitelné již při studiu pro lepší plánování a organizaci práce na ročníkových projektech a bakalářských a diplomových pracích.

Sylabus

1. Úvodní pojmy, metody plánování a řízení projektů
2. Typy projektů, životní cyklus projektu
3. Týmová práce, vytvoření a řízení projektového týmu, informování o postupu projektu
4. Specifikace požadavků na cíle projektu, analýza a formulace inženýrského problému
5. Definice rozsahu projektu
6. Program MS Project (ProjectLibre) pro plánování a sledování projektů
7. Časový harmonogram projektu, kritická cesta
8. Plánování zdrojů a nákladů na projekt, rozpočet projektu, optimalizace plánu projektu
9. Identifikace, analýza a minimalizace rizik projektu
10. Definice a zajištění kvality projektu
11. Řízení projektu v jeho průběhu, změnové řízení
12. Projekty řídicích a informačních systémů
13. Životní cyklus projektu programového produktu - kaskádní model
14. Agilní metodiky vývoje programového produktu

Literatura

Z:A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) 2000 4th Edition,PMI USA,2000,9781933890517
D:Rosenau M.D.,Řízení projektů,Computer Press Praha,2000,8072262181


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi