Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 23.3.2023 22:53:04
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Bakalářská práce-restaurování

Kredity 20
Rozsah 0 / 0 / 20
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc.
Ing. Šárka Msallamová, Ph.D.
Ing. Markéta Škrdlantová, Ph.D.

Anotace

Obsahem bakalářské práce je restaurování konkrétního předmětu včetně jeho přírodovědného a historického průzkumu.

Sylabus

Zadání bakalářské práce je voleno podle studijního oboru a zaměření studenta.

Součástí náplně bakalářské práce je:
- Popis předmětu, jeho původního použití, prostředí expozice, případně okolnosti nálezu.
- Dokumentace rozsahu a příčin poškození.
- Údaje z historických a dalších informačních zdrojů vztahujících se k restaurovanému (konzervovanému) objektu.
- Zhodnocení historických a uměleckých souvislostí technologie výroby, užití a významu objektu.
- Stanovení cílů a koncepce restaurování (konzervování); postupů práce, metod dokumentace. -
- Identifikace materiálů, povlaků, korozních produktů, tmelů, technologických hmot atd.
- Ověření restaurátorských a konzervátorských postupů na vzorcích.
- Konzultace na specializovaných pracovištích.
- Plastické a grafické studie pro potřeby rekonstrukce či doplňování.
- Restaurování poškozených a chybějících částí.
- Popis materiálového řešení a technologií použitých při restaurování.
- Řešení povrchových úprav a konzervace předmětu.
- Opatření k zajištění dlouhodobé životnosti a stanovení režimu údržby předmětu.
- Vypracování restaurátorské zprávy.

Literatura

Z Literatura dle literární rešerše k danému předmětu.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi