Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 23.3.2023 22:47:38
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Řemeslné techniky I

Kredity 6
Rozsah 0 / 0 / 10
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Věra Holomečková
Ing. Jiří Kmošek
MgA. Milan Krajíček

Anotace

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru a předmět slouží k výuce a rozvíjení řemeslných dovedností potřebných pro konzervování - restaurování.


*Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:
Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby kovů a jejich dalšího řemeslného zpracování. Předmět je zaměřen na restaurování jednodušších kovových předmětů s důrazem na využití řemeslných technik zpracování kovů (např. odlévání chybějících dílů podle dochovaných předloh, pájení, využití kovotlačitelských, kovotepeckých, ryteckých a jiných technik zpracování kovů, metod povrchových úprav kovů např. zlacením nebo stříbřením aj.) Jednotlivé práce jsou vedeny pod dozorem restaurátora s licencí.

Sylabus

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru a zaměření studenta.


* Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:
Odlévání kovů
Tvarování a úpravy kovů za tepla
Dělení a tvarování kovů za studena
Spojování kovových materiálů
Povrchové úpravy kovů a jejich fixace
Zpracování drahých kamenů a dalších nekovových materiálů
Řemeslné techniky zpracování kovů (kovotlačitelství, kovotepectví, rytectví, plátování, nielování, smaltování, taušírování aj.)


* Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky:
- Sklo - tepelné techniky - zpracování skla nad kahanem
- Sklo - studené techniky - broušení a rytí skla
- Sklo - plošné techniky - malba skla
- Sklo - doplňkové techniky - tiffany technika a vitráž
- Keramika - modelování figurální keramiky
- Modelování duté keramiky
- Reprodukční a rozmnožovací techniky pomocí forem
- Plošné a plastické zdobení keramiky

* Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů:
- Předtkalcovské a lidové tkaniny
- Tkalcovské techniky
- Paličkovaná a šitá krajka - základní a odvozené techniky
- Paličkovaná a šitá historická krajka
- Lidová výšivka
- Historická výšivka
Předmět je určen k získání a zdokonalování dovedností v řemeslných technikách textilní tvorby, má charakter převážně odborně praktický a je zaměřený na rozvíjení řemeslných, výtvarných a dalších dovedností potřebných pro konzervování-restaurování objektů z textilních materiálů. Zároveň procvičuje a prohlubuje znalosti z oboru textilní technologie a terminologie a s tím související práci s odbornou literaturou.


Literatura

Obor: konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
Z Fajmon,J. - Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.
Z Harris,J.- 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,
D Philips,B. - Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.
Z Staňková,J.,Baran,L. - Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.
Z Staňková,J.- České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi