Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 23.3.2023 22:37:09
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Řemeslné techniky III

Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 6
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Jiří Kmošek
MgA. Milan Krajíček
Miloslav Podaný

Anotace

Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby a řemeslných dovedností dle oboru studenta.

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
Náplní předmětu je získání technologických znalostí výroby a řemeslných dovedností v ručních technikách textilní tvorby - v šité a paličkované krajce, výšivce a tkaní. Odborně praktický charakter je zaměřený na rozvíjení řemeslných dovedností, potřebných pro konzervování - restaurování objektů z textilních materiálů. Součástí práce jsou rozbory vazeb, vypracování technické dokumentace s využíváním AVT, práce s odborným textem.

Sylabus

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru a zaměření studenta.


* Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:
- Odlévání kovů
- Tvarování a úpravy kovů za tepla
- Dělení a tvarování kovů za studena
- Spojování kovových materiálů
- Povrchové úpravy kovů a jejich fixace
- Zpracování drahých kamenů a dalších nekovových materiálů

* Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky:
-Sklo - tepelné techniky - zpracování skla nad kahanem
-Sklo - studené techniky - broušení a rytí skla
-Sklo - plošné techniky - malba skla
-Sklo - doplňkové techniky - tiffany technika a vitráž
-Keramika - modelování figurální keramiky
-Modelování duté keramiky
-Reprodukční a rozmnožovací techniky pomocí forem
-Plošné a plastické zdobení keramiky


* Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů:
- Předtkalcovské a lidové tkaniny
- Tkalcovské techniky
- Paličkovaná a šitá krajka – základní a odvozené techniky
- Paličkovaná a šitá historická krajka
- Lidová výšivka
- Historická výšivkaLiteratura

Restaurování-konzarvování objetů z textilních materiálů:
Z Fajmon,J. - Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.
Z Harris,J.- 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,
D Philips,B. - Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.
Z Staňková,J.,Baran,L. - Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.
Z Staňková,J.- České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi