Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 25.9.2022 21:02:02
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N700014/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Seminář semestrální práce V - textil

Kredity 3
Rozsah 0 / 4 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Bc. Jana Bureš Víchová, DiS.

Anotace

Seminář slouží ke konzultacím při průzkumu a ke zpravování textilně-technologického rozboru objektu restaurovaného v rámci předmětů Semestrální práce V a Bakalářská práce-restaurování. Zaměření semináře a zpracování písemné práce na zadané téma má za cíl rozšířit znalosti v oboru konzervování-restaurování textilu.

Sylabus

Chemicko-technologický průzkum textilního objektu určeného k restaurování v rámci bakalářské práce a vypracování restaurátorského záměru:
Průzkum a dokumentace restaurovaného předmětu z hlediska:
1. výtvarného
• kresebná dokumentace - zakreslení rozměrů (kóty), detaily poškození, studie původního vzhledu a výzdoby, technický výkres k jednotlivým technikám
• fotodokumentace - zachycení celku a detailů při převzetí práce, v průběhu práce a po ukončení
2. uměleckohistorického
• vstupní uměleckohistorický rozbor, studium zdrojů (datace, provenience, rekonstrukce vzhledu, ikonografie)
• vypracování uměleckohistorické části restaurátorské zprávy
3. textilně technologického
• odběr vzorků
• vazebný rozbor materiálu
• rozbor přízí
• identifikace vláken (mikroskopie)
• analýza netextilních materiálů
• barvení pomocných materiálů

Literatura

Z: Flury-Lemberg, M. Textile Conservation and Research; Abegg-Stiftung: Bern, 1988 ISBN 3-905014-02-5
Z: Burnham, D. K. Warp and Weft, A Textile Terminology; Royal Ontario Museum: Toronto, Ontario, 1980.
D: C.I.E.T.A.: Vocabulary of Technical Terms, Fabrics; CIETA: Lyon, 1964.
Z: Tímár-Balázsy, Á.; Eastop, D. Chemical Principles of Textile Conservation; Butterworth-Heinemann: Oxford, 1999 ISBN 0-7506-2620-8.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi