Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 21.3.2023 11:48:14
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Výtvarné cvičení I

Kredity 2
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant ak. Mal. Alina Jašková
MgA. Milan Krajíček
Josef Sedmík, ak.mal.

Anotace

Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v grafických studiích objektů a jejich detailů podle oboru studenta.

Sylabus

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru.

*Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
- Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky ornamentiky.
- Příprava motivu pro niello, reliéfu pro galvanoplastiku, reliéfu pro tepání, reliéfu pro aplikaci v glyptice.
- Grafické a plastické osvojování studie lebky člověka; studie lebky zvířete.

*Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky
- Kresebné osvojování tvaru, plasticity, perspektivy.
- Kresebné osvojování studie lebky člověka; studie lebky zvířete, přírodnin.
- Kresba tužkou, rudkou, uhlem.


*Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů:
- Studijní kresby a stylizace rostlin
- Stylizace rostlin na textiliích
- Stylizace figur
- Studie figurální stylizace na historických textiliích
- Studie textilních přízí
- Studie textilních technikLiteratura

Z: LOSOS, L. Techniky malby. Praha: Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-46-8
Z: SLÁNSKÝ, B. Technika malby I. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953.
Z: SMITH, R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. 2. vyd. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-758-X
Z: TEISSIG, K. Techniky kresby. Praha: Aventinum, 1995. ISBN 80-85277-49-2
D:HANUŠ, K. O barvě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1969.
D: KUBIČKA, R., ZELINGER, J. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-9046-7
D: Malířské umění od A do Z: dějiny malířského umění od počátků civilizace. Praha : Rebo, 1995. ISBN 80-85815-20-6
D: PARRAM�N, J. M. Teorie barev. 2. vyd. Praha: Jan Vašut, 1998. ISBN 80-7236-046-9
D: POKORNÁ, M. Kaligrafie: krása písma. Brno: CP Books, 2005. ISBN 80-251-0293-9 2005
D: RUHRBERG, K., Schneckenfurger, M., Frickeová, Ch., Honnef, K., WALTER, I. F. Umění 20. století. Praha: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-521-8
D:TEISSIG, K., HRDINA, I. O kresbě: základy kreslířských technik. Praha: Mladá fronta, 1982.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi