Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 23.3.2023 21:27:17
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Výtvarné cvičení II

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant MgA. Milan Krajíček
Josef Sedmík, ak.mal.
MgA. Filip Ulver

Anotace

Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v grafických, malířských a fotografických studiích objektů a jejich detailů podle oboru studenta. Náplň předmětu je volena dle studijního oboru.

Sylabus

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru.


*Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky heraldiky, emblému, kartuše.
Příprava motivu (plasticky, graficky) pro smalt, pro rytí, pro odlévání, pro glyptiku.
Výtvarné osvojování kostry a svalstva lidské figury, zvířecí figury.

*Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky
Malířské osvojování tvaru, plasticity, perspektivy, dekoru a barvy.
Malířské osvojování studie lebky člověka; studie lebky zvířete, přírodnin.
Malba temperovými barvami, akvarel.


*Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
1. Vybavení ateliéru: fotopřístroje, software
2. Základy zobrazování: rám obrazu, prostor, světlo, kompozice
3. Snímková technika: exponometrie, fotoaparát, optika
4. Adobe Photoshop a Adobe Bridge ve fotografické praxi
5. Specifika barevné fotografie, barevná skladba obrazu
6. Specifika práce v interiéru: světelná konstrukce, plocha, povrch, materiál, předmět
7. Specifika práce v exteriéru: přirozené osvětlení, aktuální světelná realita a její proměny, objekt v prostoru

Literatura

Obor: *Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
Z: Becker Udo: Slovník symbolů, Portál, Praha 2002
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
Z: HANZLÍKOVÁ, J. Webdesign pro úplné začátečníky. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0159-2
Z:KOČIČKA, P., BLAŽEK, F. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-385-4
Z:MILBURN, K. Mistrovství digitální fotografie. Brno: CP Books, 2005. IBSN 80-251-0642-X
Z.WILLMORE, B. Velká kniha k Adobe Photoshop CS2. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1540-4
D:ANG, T. Digitální fotografie pro pokročilé. Praha: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-563-3
D:CÍSAŘ, K., ed. Co je to fotografie? Praha: Herrmann & synové, 2004. ISBN 80-239-5169-6
D:KELBY, S. Adobe Photoshop CS: Kniha plná triků. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0670-5

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi