Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 23.3.2023 21:21:51
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Výtvarné cvičení III

Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant MgA. Milan Krajíček
Josef Sedmík, ak.mal.
MgA. Filip Ulver

Anotace

Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v plastických, grafických a malířských studiích objektů a jejich detailů podle oboru studenta.

Sylabus

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru.

*Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
- Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky ikonografie a mytologie, aplikace v památkách z kovů, v glyptice.
- Plastické a grafické studie k ročníkové práci na restaurované památce; doplňování, rekonstrukce.
- Výtvarná příprava k řemeslným technikám.
- Studie anatomie člověka a zvířete v pohybu.

*Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky
- Plastické osvojování tvaru, plasticity.
- Plastické osvojování studie přírodnin a předmětů.
- Modelování z hlíny.


*Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
• Fotografické a technologické postupy: specifika prostoru, světelný scénář objektu
• Fotografování předmětů z materiálů užitého umění: sklo, porcelán, kov, textilie
• Rekonstrukce dobové fotografie
• Úvod do produkce fotografií; etika a estetika, specifika vizuální kultury
• Pokročilé techniky úpravy fotografií


Literatura

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
Z: Buben Milan: Encyklopedie heraldiky, Libri, Praha 1999

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Z: ANG, T. Digitální fotografie pro pokročilé. Praha: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-563-3
Z: SMITH, R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. 2. vyd. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-758-X
D: BALEKA, J. Výtvarné umění: výkladový slovník : (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5
D: KOETZLE, H.- M. Slavné fotografie: Historie skrytá za obrazy I. Praha: Slovart, 2003. ISBN 3-8228-2575-X
D: KOETZLE, H.- M. Slavné fotografie: Historie skrytá za obrazy II. Praha: Slovart, 2003. ISBN 3-8228-2578-6
D: KUBIČKA, R., ZELINGER, J. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-9046-7
D: PARRAMÓN, J. M. Teorie barev. 2. vyd. Praha: Jan Vašut, 1998. ISBN 80-7236-046-9
D: PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.
D: PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury II. Praha: MK ČR: Karolinum, Praha 1995-1997. ISBN 80-7174-084-X

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi