Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 1.10.2022 23:42:59
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N832001/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Mikroekonomie

Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Ludmila Pichaničová, CSc.
Ing. Mgr. Mgr. František Sudzina, Ph.D.

Anotace

Mikroekonomie studuje postupy, které lidé volí v podmínkách vzácnosti. Je třeba ovšem poznamenat, že se nejedná pouze o zúžené chápání tohoto pojmu na problém materiální nouze. Vzácnými zdroji jsou např. také čas a peníze. V podstatě každá volba obsahuje prvky vzácnosti a naším úkolem je skutečnost, že se musíme vyrovnávat se vzácností v jejích rozmanitých podobách. Cílem mikroekonomie je tedy seznámit studenty s těmi myšlenkovými postupy, které jim pomohou rozvíjet „cit pro ekonomii". Metodou jak toho dosáhnout je, aby studenti vnímali ekonomii jako vědu o přirozeném světě.
Cílem předmětu je naučit studenty ekonomicky myslet a dále seznámit studenty se základními poznatky ekonomické vědy. Dalším cílem je objasnit hlavní aspekty fungování ekonomického systému. Absolvent kurzu pochopí základní ekonomické pojmy a modely ve světle nejnovějších vědeckých poznatků.Vzhledem k tomu, že přednášky jsou zaměřeny zejména pro posluchače technických a přírodovědných oborů, je předmět vybaven celou řadou grafů a číselných údajů, umožňujících snadnější pochopení dané problematiky. Je to snaha přiblížit studentům technických vysokých škol ekonomické veličiny, které ovlivňují ekonomické chování člověka a které nejsou tak snadno měřitelné jako např.hmotnost dráha a čas.

Sylabus

1. Stručný přehled vývoje dějin ekonomického myšlení
2. Základní problémy ekonomické organizace
3. Chování spotřebitele, užitečnost a potávka (celkový užitek, mezní užitek,poptávka, elasticita poptávky,tržní poptávka).
4. Chování výrobce, náklady a nabídka ( utopené náklady, náklady příležitosti,ekonomické náklady a ekonomický zisk,zastavení činnosti,odchod z trhu).
5. Produkční funkce a nákladová funkce firmy (nabídka firmy v krátkém a dlouhém období, změna nabídky, tržní nabídka).
6. Tržní rovnováha a efektivnost ( efektivnost tržní rovnováhy a její dosahování,zásahy státu do cen,spotřební daň,subvence, minimální cena).
7. Dokonalé a nedokonalé trhy (chování firmy v dokonalé konkurenci, mezní příjem a cena, maximalizace zisku,minimalizace ztráty).
8. Chování firmy v nedokonalé konkurenci (analýza monopolu a oligopolu, monopolistická konkurence,podnikatelé a inovace,podnikatelé a stát).
9. Konkurence a regulace ( otevřené a uzavřené trhy,antidumpingová politika,státem vytvářené monopoly,přirozený monopol).
10.Poptávka po výrobních faktorech (produkční funkce a mezní produkt,poptávka po výrobním faktoru,volba výrobní techniky a technická substituce).
11.Nabídka výrobního faktoru a renta (transferová platba a renta,nabídka a renta na pracovních trzích, trh práce a nezaměstnanost).
12.Kapitál a úrok ( kapitál a investice, úrok a časová míra preference, niminální a reálná úroková míra ,úspory,investice,trh zapůjčitelných fondů).
13.Investiční rozhodování a podnikání( aktiva, cena perpetuity, cena anuity, dnešní hodnota budoucích výnosů, míra výnosu, riziko a míra výnosu).
14.Externality (negativní externality,pozitivní externality,porušení práva,Coaseho teorém,Arthur Pigou).

Literatura

Typ Autor Název Vydal

Z Pichaničová L.,Pačesová H.: Ekonomie I,(Mikroekonomie), VŠCHT, 2005,ISNB 80-7080-503-X
Z Holman R. : Ekonomie, Praha, C.H.Beck, 4.vydání,80-7179-225-1
D Mankiw, N. G.: Zásady ekonomie, Praha, Grada 1999, K21
D Varian, H. R.: Mikroekonomie, Praha, Victoria Publishing 1995, K1
D Frank, R. H. Bernanke, B. S.: Mikroekonomie, Praha, Grada Publishing 2002, K9

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi