Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 12.8.2022 05:25:06
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Základy filozofie

Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Martin Karel Světlík

Anotace

Předmět je zaměřen na tázání se po původu, zdůvodnění a vymezení poznání. Formou kurzu je přednáška (s diskusí).

Sylabus

1. Co je filosofie? Filosofické problémy, motivy filosofování. Filosofie vs. mýtus, básnictví, věda.
2. Co můžeme vědět a odkud? Úvod do epistemologické problematiky.
3. Má poznávání základ? Descartes vs. Hume. Pochybování a jeho limity.
4. Problém „já“ a jeho identity. Subjektivita a tělesnost.
5. Svět homérských hrdinů, charakteristika mýtopoetické zkušenosti, mnohost percepčních polí a jejich proměny.
6. Vznik filosofie v Řecku; proměny společenské, náboženské, kulturní.
7. Tázání po fysis, tázání po pravdě.
8. Je jedna pravda nebo je jich mnoho? (Platón vs. sofisté).
9. Jak myslet pohyb? (Aristotelés).
10. Antická skepse.
11. Kopernikánský obrat ve filosofii a jeho důsledky.
12. Jazyky a světy.
13. Filosofie vědy
14. Etika jako vyústění epistemologie.

Literatura

Z: Platón, Prótagoras, Oikoymenh Praha 1992, ISBN 80-86005-98-4
Z: Hume D., Zkoumání o lidském rozumu, Svoboda Praha 1996, ISBN 80-205-0521-0
Z: Rorty R., Nahodilost, ironie, solidarita, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha 2001, ISBN 8086039145
D: Hussey E.,Presokratici, Rezek Praha 1997, ISBN 80-86027-07-4
D: Kratochvíl Z., Mýtus, filosofie, věda, Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, Praha 1996, ISBN 80-7111-021-3
D: Ferry L., Rozumět životu, Rybka Praha 2008, ISBN 978-80-87067-86-4
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi