Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 20:39:09
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N832010/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Vybrané kapitoly z filozofie a filozofie vědy

Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Martin Karel Světlík

Anotace

Kurz je zaměřen na diskusi základních otázek filosofie vědy, čtení a diskusi primárních textů. Kurz má formu semináře. Studenti si před každou hodinou přečtou texty, které budou diskutovány. Jeden ze studentů pak shrnuje text a řídí diskusi.

Sylabus

1. Mýtus, protověda a věda.
2. Antická věda (Aristotelés)
3. Pokusy o filosofické založení vědy (Descartes, Husserl)
4. Kritika hledání základů vědy (David Hume)
5. Antická skepse (Sextus Empiricus)
6. Zrod moderní vědy a induktivní metoda (Francis Bacon)
7. Pozitivismus (August Comte, Rudolf Carnap)
8. Fenomenologická kritika vědy (Edmund Husserl)
9. Věda a pseudověda (Karl Popper)
10. Normální a revoluční věda (Thomas Kuhn)
11. Obrana racionality vs. epistemologický anarchismus (Istvan Lakatos, Paul Feyerabend)
12. Problém jazyka (Richard Rorty, Donald Davidson)
13. Vědecký realismus (Hilary Putnam)
14. Účastné myšlení (Henryk Skolimowski)

Literatura

Z: Aristotelés, Fysika, Praha 1996, 80-86027-03-1
Z: Kuhn T. S., Struktura vědeckých revolucí, Praha 1997, 80-86005-54-2
Z: Hume D., Zkoumání o lidském rozumu, Praha 1996, 80-205-0521-0
Z: Skolimowski H., Účastná mysl, Praha 2001, 80-204-0918-1
Z: Putnam,Rorty, Co po metafyzice, Bratislava 1997, 8071151394
Z: Bacon F., Nové Organon, Praha 1974, 80-86473-19-8
Z: Feyerabend P., Rozprava proti metodě, Praha 2001, 80-7299-047-0
Z: Descartes R., Meditace, Praha 2003, 80-7298-084-X
D: Popper, K., Logika vědeckého bádání, Praha 1997, 80-86005-45-3
D: Husserl E., Krize evropských věd, Praha 1996, 8020503110
D: Fajkus B., Filosofie a metodologie vědy, Praha 2005, 80-200-1304-0

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi