Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 20:32:35
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N832011/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Řízení lidských zdrojů

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Pavel Hradecký, Ph.D.

Anotace

Jedním z nejvýznamnějších zdrojů ve všech organizacích jsou lidské zdroje. Lidské zdroje zahrnují všechny členy organizace. ŘLZ zahrnuje aktivity, které přispívají k dosahování organizačních cílů. Skrze praktické aplikace kurz ilustruje význam zaměstnanců na každé úrovni organizace. Kurz je zaměřen na základní principy řízení lidských zdrojů.

Sylabus

1. Pojetí řízení lidských zdrojů
2. Podniková kultura
3. Interní a externí komunikace
4. Právní aspekty zaměstnaneckých vztahů
5. Získávání a výběr zaměstnanců
6. Popis pracovní pozice
7. Pracovní motivace, koučování
8. Hodnocení a řízení pracovního výkonu
9. Rozvojové programy a další vzdělávání
10.Odměňování pracovníků
11.Pracovní týmy
12.Pracovní stres
13.Řízení organizační změny
14.Analýza potřeb pracovních sil

Literatura

Z: Armstrong,M.:Řízení lidských zdrojů.Praha,Grada,2007, ISBN 978-80-247-1407-3
Z: Koubek,J.:Řízení lidských zdrojů.Praha,Management Press,2007, ISBN 978-80-7261-168-3
Z: Armstrong,M.:Řízení pracovního výkonu.Praha,Fragment,2011,ISBN 978-80-253-1198-1
D: DeCenzo,D.A.-Robbins S.:Human Resource Management.N.Y.,Wiley,2013,ISBN 978-1-118-37971-4
D: Ulrich,D.:Mistrovské řízení lidských zdrojů.Praha,Grada,2009, ISBN 978-80-247-3058-5
D: Urban,J.:Řízení lidí v organizaci. Praha,Wolters Kluwer,2013, ISBN 978-80-7357-925-8
D: Bednář,V.:Sociální vztahy v organizaci a jejich management.Praha,Grada,2013, ISBN 978-80-247-4211-3

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi