Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 03:45:25
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Základy práva

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant JUDr. Helena Hrabánková

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení základních principů občanského, obchodního a pracovního práva. Základ tvoří seznámení s nejdůležitějšími právními instituty těchto hlavních právních odvětví. Poslední tři přednášky jsou pak věnovány správnímu právu, resp. jeho vybraným hlavním odvětvím (organizaci a činnosti veřejné správy v ČR a stavebnímu právu). Jednotlivé přednášky zohledňují rovněž novou právní úpravu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ).

Sylabus

1) Úvod do problematiky předmětu
2) Základní občanská práva a povinnosti
3) Občanskoprávní vztahy
4) Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana
5) Obchodní právo
6) Smlouvy I. (vznik, změna a zánik, zajištění závazku, prodlení, promlčení)
7) Smlouvy II. (kupní smlouva a smlouva o dílo)
8) Pracovní právo
9) Nároky z pracovního poměru
10) Jiná práva a povinnosti dle zákoníku práce (náhrada škody, bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
11) Správní právo
12) Činnost veřejné správy
13) Stavební právo
14) Závěrečné shrnutí problematiky

Literatura

R: Šíma; Suk: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 4. vydání
R: Janků a kol.: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 11. vydání
A: Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
A: Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
A: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
A: Zákon č. 500/2004, správní řád, v platném znění
A: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
A: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi