Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 20:14:00
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N832013/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Základy práva

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant JUDr. Helena Hrabánková

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení základních principů občanského, obchodního a pracovního práva. Základ tvoří seznámení s nejdůležitějšími právními instituty těchto hlavních právních odvětví. Poslední tři přednášky jsou pak věnovány správnímu právu, resp. jeho vybraným hlavním odvětvím (organizaci a činnosti veřejné správy v ČR a stavebnímu právu). Jednotlivé přednášky zohledňují rovněž novou právní úpravu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (NOZ).

Sylabus

1) Úvod do problematiky předmětu
2) Základní občanská práva a povinnosti
3) Občanskoprávní vztahy
4) Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana
5) Obchodní právo
6) Smlouvy I. (vznik, změna a zánik, zajištění závazku, prodlení, promlčení)
7) Smlouvy II. (kupní smlouva a smlouva o dílo)
8) Pracovní právo
9) Nároky z pracovního poměru
10) Jiná práva a povinnosti dle zákoníku práce (náhrada škody, bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
11) Správní právo
12) Činnost veřejné správy
13) Stavební právo
14) Závěrečné shrnutí problematiky

Literatura

R: Šíma; Suk: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, 4. vydání
R: Janků a kol.: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, 11. vydání
A: Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
A: Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
A: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
A: Zákon č. 500/2004, správní řád, v platném znění
A: Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
A: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi