Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 20:01:17
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N832015/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Základy finančního managementu

Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Ludmila Pichaničová, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou finančního managementu, základními problémy finančního rozhodování a metodickými postupy využívanými ve finanční analýze a tvorbě finančních plánů. Dalším cílem výuky je,aby student porozuměl finančním procesům a uměl řešit elementární finanční problémy.Kromě toho je cílem vysvětlení podstaty a fungování finančních trhů, souvislost finančních trhů s financemi podniku.Neméně ambiciózní je vysvětlení podstaty finančních produktů a jejich aplikace ve financích podniku (resp. osobních financích).

Sylabus

1. Přehled finančního systému, primární a sekundární trhy, dokumenty finančních trhů.
2. Obecná charakteristika obchodních společností (osobní, smíšené, kapitálové).
3. Akciová společnost, druhy akcií, kurs akcie, odebírací právo, rozdělování zisku.
4. Co znamená investovat peníze, present value, výnos do doby splatnosti,investice do obligací a jiných dlužních úpisů.
5. Oceňování cenných papírů, prognozování dividend, míra kapitalizace.
6. Kritéria pro hodnocení investičních příležitostí, riziko a výnosy.
7. Teorie portfolia pro pokročilé, volba optimálního portfolia.
8. Faktor beta a model CAPM, tržní a netržní riziko.
9. Podílové listy, investiční společnosti a investiční fondy.
10. Burzy a burzovní obchody, ukazatele vývoje cen cenných papírů.
11. Typy spekulací na trhu cenných papírů, technika spekulací s opcemi.
12. Projekt, zhodnocení projektu, analýza citlivosti, simulace „ Monte Carlo".
13. Financování korporace a efektivní trhy, teorie racionálních očekávání.
14. Mezinárodní finance, financování zahraničních operací.

Literatura

Z KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance Praha C.H. Beck 2010 978-80-7400-194-9
Z Z REVENDA, Z. -- MANDEL, M. -- KODERA, J. -- MUSÍLEK, P. -- DVOŘÁK, P. Peněžní ekonomie a bankovnictví Praha Management Press 2012 978-80-7261-240-6
D JÍLEK, J. Finanční trhy a investování Praha Grada 2009 978-80-247-1653-4
D DVOŘÁK, P. Deriváty Praha Oeconomica 2006 80-245-1033-2
D EHRHARDT, M. C. -- BRIGHAM, E. F. Corporate finance : a focus approach Mason South-Western/Cengage Learning 2011 978-1-4390-7808-2VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi