Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 27.9.2022 00:38:23
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N832041/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Evropské dějiny

Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Jan Tuček, Ph.D.

Anotace

Předmět přibližuje základní jevy z kulturního, sociálního a hospodářského vývoje evropské civilizace a seznamuje posluchače s pojmoslovím a principy historické vědy. Předmět doplňuje základní kontext historického vývoje pro potřeby předmětů z dějin umění určených pro restaurátory a konzervátory.

Sylabus

1. Úvodní hodina.
Principy historického bádání a problém objektivity v historiografii.
2. Mezi antikou a středověkem.
Rozpad římského impéria, stěhování národů, germánská Evropa.
3. Křesťanství.
Principy křesťanství, christianizace, formování církevní organizace.
4. Křesťanské univerzum.
Přenesení císařské koruny na západ Karlem Velikým, Evropa kolem roku 1000.
5. Středověká společnost.
Učení o trojím lidu – „středověká sociologie“, stavovská společnost.
6. Život ve městě.
Vymezení pojmu středověké město, sociální a hospodářská struktura evropských měst.
7. Poddanství.
Život na venkově, struktura venkovské společnosti, právní principy poddanství.
8. Modely organizace státní moci.
Lenní systém, dualismus moci, absolutismus.
9. Humanismus.
Ze „slzavého údolí“ středověku k antropocentrismu?
10. Krize 14. století.
Avignonské papežství, papežské schisma, konciliarismus.
11. Reformace.
Česká reformace, evropská reformace 16. století, reforma katolické církve.
12. Evropa v 17. století.
Třicetiletá válka a její důsledky.
13. Osvícenství.
Proměny v chápání společnosti, osvícenský absolutismus a reformy.
14. Formování moderních národů.
Liberalismus, národní hnutí, společnost 19. století.

Literatura

Z: LE GOFF, J., SCHMIDT, J.-C. eds, Encyklopedie středověku, Praha: Vyšehrad, 2008, ISBN 978-80-7021-917-1
Z: SCHULZE, H., Stát a národ v evropských dějinách, Praha: NLN, 2003, ISBN 80-7106-393-2
D: BLACK, J., Evropa osmnáctého století, Praha: Vyšehrad, 2003, ISBN 80-7021-376-0
D: COLLINS, R., Evropa raného středověku 300-1000, Praha: Vyšehrad, 2005, ISBN 80-7021-660-3
D: MUNCK, T., Evropa sedmnáctého století: 1598-1700, Praha: Vyšehrad, 2002, ISBN 80-7021-508-9

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi